Gemeente Capelle a/d IJssel


Bekendmakingen week 35 (01 september 1999)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt het volgende bekend:

ONTVANGEN BOUWAANVRAGEN
(kennisgeving volgens artikel 41 van de Woningwet)

Gravure 25 en 28, dakopbouw aanbrengen.
's-Gravenweg 362, woonhuis uitbreiden.
Brahmsstraat 93, twee dakkapellen aanbrengen. Fuutlaan 107, entreepartij uitbreiden.

PROCEDURES AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING

01. Brahmsstraat 93, twee dakkapellen aanbrengen. 02. Sporaden 7, woonhuis uitbreiden.

Aan de bij 01 genoemde aanvraag om bouwvergunning kan worden meegewerkt vooruitlopend op een toekomstig uitwerkingsplan. Aan de bij 02 genoemde aanvraag om bouwvergunning kan worden meegewerkt met vrijstelling van de bepalingen van het rechtsgeldige bestemmingsplan met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en vooruitlopende op een herziening van dat bestemmingsplan met toepassing van artikel 50, lid 5 van de Woningwet. In verband met deze procedures liggen de aanvraagformulieren met bijbehorende tekeningen met ingang van donderdag 2 september 1999, gedurende twee weken op werkdagen ter inzage.

Gedurende de aangegeven periode is een ieder bevoegd bedenkingen in te brengen tegen de voor het bouwplan van toepassing zijnde procedure.

VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN, TOEGEKENDE MELDINGEN EN RECLAMEVERGUNNINGEN

Verzenddatum 19 augustus 1999
Goudenregenstraat 61 en 63, dakkapellen vernieuwen en vergroten. Ringvaartpark 71 en 73, berging en stalling uitbreiden. Ringvaartpark 17, tuinhuisje plaatsen (toegekende melding). Silkeborg 2, tuinhuisje plaatsen (toegekende melding).

Verzenddatum 20 augustus 1999
Rivium Quadrant 58, lichtreclame aanbrengen.

Verzenddatum 23 augustus 1999
A. Schelfhoutrade 36, dakkapel plaatsen.
Stationsplein 20, reclame aan gevel aanbrengen.

Belanghebbenden die menen door één van deze beschikkingen te zijn getroffen, hebben de bevoegdheid om tegen die beschikking bij ons een bezwaarschrift in te dienen.

Ingevolge de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht moet het gemotiveerde bezwaarschrift binnen 6 weken na verzending van de beschikking worden ingediend.

De bouwaanvragen en meldingen waarvoor een procedure vereist is en de reclamevergunningen liggen ter inzage in de hal bij het Informatiecentrum van het gemeentehuis aan de Rivierweg 111, op werkdagen van 8.00 tot 19.00 uur. Gemotiveerde bedenkingen en bezwaarschriften kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

Deel: ' Bekendmakingen week 35 Capelle a/d IJssel '
Lees ook