Gemeente Capelle a/d IJssel


Bekendmakingen week 40 (6 oktober 1999)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt het volgende bekend:

ONTVANGEN BOUWAANVRAGEN
(kennisgeving volgens artikel 41 van de Woningwet)

Dubbelspoor 86, dakkapel aanbrengen.
Rivium Boulevard, bouwplan voor business centre gewijzigd uitvoeren.
St. Luciabaai 20, woonhuis veranderen.
Dorpsstraat 59, dakkapel veranderen in inpandig dakterras. 's-Gravenweg 360, twee dakkapellen aanbrengen. Vondellaan 45, dakkapel veranderen en uitbreiden. Mendelssohnstraat 61, dakkapel aanbrengen.
W. Barentszstraat 1, cafetaria bouwen.

PROCEDURES: MELDINGEN VAN EEN BOUWVOORNEMEN EN AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING

01. Bizetstraat 47, serre bouwen.
02. Barbizonlaan 55 fietsenstalling plaatsen
03. Vivaldistraat 15 en 17, woonkamer uitbouwen en plaatsen nieuwe bergingen (ter vervanging).
04. Dubbelspoor 86, dakkapel aanbrengen.
05. Dorpsstraat 59, dakkapel veranderen in inpandig dakterras. 06. Laurensrade 17, dakkapellen voor en achter aanbrengen. 07. Mendelssohnstraat 61, dakkapel aanbrengen.

Aan de bij 01, 02 en 03 genoemde meldingen van een bouwvoornemen kan worden meegewerkt door het verlenen van vrijstelling van de bepalingen van het rechtsgeldige bestemmingsplan met toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Aan de bij 04 tot en met 07 genoemde aanvragen om bouwvergunning kan worden meegewerkt vooruitlopend op een toekomstig uitwerkingsplan. In verband met de aangegeven procedures liggen deze aanvragen met bijbehorende tekeningen met ingang van donderdag 7 oktober 1999 gedurende twee weken op werkdagen ter inzage.

Gedurende de aangegeven perioden is een ieder bevoegd bedenkingen in te brengen tegen de voor het bouwplan van toepassing zijnde procedure.

VERLEENDE BOUWVERGUNNING

Verzenddatum 30 september 1999:
Beltmolen 96, woonhuis uitbreiden.

KAPVERGUNNING

Kapvergunningen zijn verleend aan de gemeente Capelle aan den IJssel voor het kappen van de volgende boom:

Verzenddatum 22 september 1999.
Aïda 28 - 30, rode beuk.

De betreffende kapvergunning ligt vanaf heden ter inzage.

Belanghebbenden die menen door één van voornoemde beschikkingen te zijn getroffen, hebben de bevoegdheid om tegen die beschikking bij ons een bezwaarschrift in te dienen.

Ingevolge de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht moet het gemotiveerde bezwaarschrift binnen 6 weken na verzending van de beschikking worden ingediend.

De meldingen waarvoor een procedure vereist is en de kapvergunningen liggen ter inzage in de hal bij het Informatiecentrum van het gemeentehuis aan de Rivierweg 111, op werkdagen van 8.00 tot 19.00 uur. Gemotiveerde bedenkingen en bezwaarschriften kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

Zoekwoorden:

Deel: ' Bekendmakingen week 40 Capelle a/d IJssel - 3154 '
Lees ook