Gemeente Capelle a/d IJssel


Bekendmakingen week 43 (27 oktober 1999)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt het volgende bekend:

ONTVANGEN BOUWAANVRAGEN
(kennisgeving volgens artikel 41 van de Woningwet)

Eilandenweg 5, dakkapel aanbrengen.
Korenmolen 34, twee dakkapellen aanbrengen.
Arica 51, vergroten van een berging tot garage. Rivium Westlaan 22, verbouwen van een showroom en kantoorruimten.

PROCEDURES: AANVRAAG OM BOUWVERGUNNING EN MELDING VAN EEN BOUWVOORNEMEN

01. Bilderdijkstraat 1, woonhuis uitbreiden.
02. Arica 51, berging vergroten tot garage.

Aan de bij 01 genoemde melding kan worden meegewerkt door vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het rechtsgeldige bestemmingsplan met toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Aan de bij 02 genoemde aanvraag om bouwvergunning kan worden meegewerkt vooruitlopend op een toekomstig uitwerkingsplan. In verband met de aangegeven procedures liggen deze aanvragen met bijbehorende tekeningen, met ingang van donderdag 28 oktober 1999, gedurende twee weken op werkdagen ter inzage.

Gedurende de aangegeven periode is een ieder bevoegd bedenkingen in te brengen tegen de voor het bouwplan van toepassing zijnde procedure.

VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN, TOEGEKENDE MELDING, REKLAMEVERGUNNING EN SLOOPVERGUNNING.

Verzenddatum 13 oktober 1999:
's-Gravenweg/Alexanderlaan, vier kantoorvilla's en traforuimte bouwen.
Louvre/Rigoletto, dak slopen (sloopvergunning). Ravelstraat 3, dakkapellen aanbrengen.
Rosanderwaard 20, serre bouwen (toegekende melding).

Verzenddatum 15 oktober 1999:
Rivium Promenade/ Schaardijk, werkruimten met bijbehorende parkeervoorzieningen bouwen.
Rivium Boulevard 168, lichtreclame aanbrengen.(Hagoort Lampen).

Verzenddatum 18 oktober 1999:
Librije 43, dakkapel aanbrengen en serre bouwen.

Belanghebbenden die menen door één van deze beschikkingen te zijn getroffen, hebben de bevoegdheid om tegen die beschikking bij ons een bezwaarschrift in te dienen.

Ingevolge de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht moet het gemotiveerde bezwaarschrift binnen 6 weken na verzending van de beschikking worden ingediend.

INTREKKING VERLEENDE ONTHEFFING WINKELSLUITINGSTIJDEN

dat de verleende ontheffing winkelsluitingstijden voor het pand aan de Wormerhoek 5-7 in Capelle aan den IJssel voor de nacht van vrijdag 29 oktober op zaterdag 30 oktober 1999 op verzoek van de aanvrager is ingetrokken.

De bouwaanvragen en meldingen waarvoor een procedure vereist is, liggen ter inzage bij het Informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis aan de Rivierweg 111, op werkdagen van 8.00 tot 19.00 uur. Gemotiveerde bedenkingen en bezwaarschriften kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

Deel: ' Bekendmakingen week 43 Capelle a/d IJssel - 3117 '
Lees ook