Gemeente Capelle a/d IJssel


Bekendmakingen week 46 (17 november 1999)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt het volgende bekend:

ONTVANGEN BOUWAANVRAGEN
(kennisgeving volgens artikel 41 van de Woningwet)

Spoorlaan 16, dierenasiel uitbreiden.
Essebaan nabij 21, 25 - 13 kilovolt station bouwen. Griegstraat 20, dakkapel aanbrengen.
Arica 19, dakkapellen aanbrengen.
Keerkring 36, dakopbouw aanbrengen.

PROCEDURES: MELDINGEN VAN EEN BOUWVOORNEMEN EN AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING

01. Vreugdedans 57, tuinhuisje plaatsen.
02. Mendelssohnstraat 18, blokhut plaatsen.
03. Griegstraat 20, dakkapel aanbrengen.
04. A. Schelfhoutrade 8 en 15, berging aan voorzijde aanbouwen. 05. Couperinstraat 33, dakkapel aanbrengen.
06. Arica 19, dakkapellen aanbrengen.
07. Arica 87, dakkapellen aanbrengen.
08. Essebaan nabij 21, 25 -13 kilovolt station bouwen.

Aan de bij 01 en 02 genoemde meldingen kan worden meegewerkt met vrijstelling van de bepalingen van het rechtsgeldige bestemmingsplan met toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Aan de bij 03 tot en met 08 genoemde aanvragen om bouwvergunning kan worden meegewerkt vooruitlopend op een toekomstig uitwerkingsplan.In verband met de aangegeven procedures liggen deze aanvragen met bijbehorende tekeningen met ingang van donderdag 18 november 1999, gedurende twee weken op werkdagen ter inzage.

Gedurende de aangegeven periode is een ieder bevoegd bedenkingen in te brengen tegen de voor het bouwplan van toepassing zijnde procedure.

VERLEENDE BOUWVERGUNNING

Verzenddatum 5 november 1999:
Max Havelaarburg 6, dakkapellen aanbrengen.

KAPVERGUNNING

Kapvergunningen zijn verleend aan de gemeente Capelle aan den IJssel voor het kappen van de volgende bomen:

9 essen; 5 iepen; 3 esdoornen; 17 wilgen;
2 linden; 3 elsen; 3 tamme kastanjebomen; 1 goudenregen; 2 sierkersen; 5 berken;

Verzenddatum kapvergunning:
10 november 1999

Lokatie: Paradijsselterrein

Belanghebbenden die menen door één van deze beschikkingen te zijn getroffen, hebben de bevoegdheid om tegen die beschikking bij ons een bezwaarschrift in te dienen.
Ingevolge de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht moet het gemotiveerde bezwaarschrift binnen 6 weken na verzending van de beschikking worden ingediend.

OPENBARE KENNISGEVING INVALIDENPARKEERPLAATS

dat het college op 09 november 1999 heeft besloten door plaatsing van het bord E6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met een onderbord, waarop het kenteken is vermeld van het te parkeren motorvoertuig, en het aanbrengen van een wit diagonaal kruis in het bijbehorende parkeervak te reserveren als een parkeerplaats invaliden bestemd voor het motorvoertuig met het kentekennummer JV-XZ-02 ten behoeve van de heer J. van den Heuvel (bestuurder), wonende Mauritsstraat 28 te Capelle aan den IJssel.

dat het college op 09 november 1999 heeft besloten door plaatsing van het bord E6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met een onderbord, waarop het kenteken is vermeld van het te parkeren motorvoertuig, en het aanbrengen van een wit diagonaal kruis in het bijbehorende parkeervak te reserveren als een parkeerplaats invaliden bestemd voor het motorvoertuig met het kentekennummer FT-RP-14 ten behoeve van de heer C. Hoogland (bestuurder), wonende Uiverstraat 61 te Capelle aan den IJssel.

dat het college op 10 november 1999 heeft besloten door plaatsing van het bord E6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met een onderbord, waarop het kenteken is vermeld van het te parkeren motorvoertuig, en het aanbrengen van een wit diagonaal kruis in het bijbehorende parkeervak te reserveren als een parkeerplaats invaliden bestemd voor het motorvoertuig met het kentekennummer HN-RB-54 ten behoeve van mevrouw J. Haxe-Terlaak (passagier), wonende Lepelaarsingel 54 te Capelle aan den IJssel.

dat het college op 11 november 1999 heeft besloten door plaatsing van het bord E6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met een onderbord, waarop het kenteken is vermeld van het te parkeren motorvoertuig, en het aanbrengen van een wit diagonaal kruis in het bijbehorende parkeervak te reserveren als een parkeerplaats invaliden bestemd voor het motorvoertuig met het kentekennummer ZD-70-TY ten behoeve van de heer H. Slotboom (bestuurder), wonende Pluvierstraat 16 te Capelle aan den IJssel.

Bovengenoemde besluiten, alsmede de daarbij behorende gewaarmerkte tekeningen liggen vanaf heden ter inzage.

Belanghebbenden kunnen krachtens de Algemene wet bestuursrecht tegen deze beschikking binnen een termijn van zes weken, gerekend vanaf de dag na uitreiking of verzending ervan een gemotiveerd bezwaarschrift bij ons indienen. Desgewenst kunnen belanghebbenden, indien zij een bezwaarschrift bij ons hebben ingediend, tegen betaling van griffierechten, een verzoek om voorlopige voorziening (onder andere schorsing) aanvragen bij de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, te 3007 BM Rotterdam.

De bouwaanvragen en meldingen waarvoor een procedure vereist is, de kapvergunningen en de besluiten, alsmede de daarbij behorende gewaarmerkte tekeningen inzake de openbare kennisgevingen invalidenparkeerplaats liggen ter inzage in de hal bij het Informatiecentrum van het gemeentehuis aan de Rivierweg 111, op werkdagen van 8.00 tot 19.00 uur. Gemotiveerde bedenkingen en bezwaarschriften kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

Zoekwoorden:

Deel: ' Bekendmakingen week 46 Capelle a/d IJssel - 6078 '
Lees ook