Gemeente Capelle a/d IJssel


Bekendmakingen week 52/29 december 1999

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt het volgende bekend:

VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN EN TOEGEKENDE MELDINGEN VAN EEN BOUWVOORNEMEN

Verzenddatum 21 december 1999:
Couperinstraat 13, dakkapel aanbrengen.
Couperinstraat 6, dakkapel aanbrengen (toegekende melding). Merellaan 203, dakkapel aanbrengen.
Socratestuin 10, twee dakkapellen aanbrengen. Mees Toxopeusrede 30, woonkamer uitbouwen (toegekende melding). Snelspoor 8, dakkapel aanbrengen.
Lentedans 35, dakopbouw aanbrengen.
's-Gravenweg 285, woonhuis uitbreiden.
Geelvinkbaai 22, dakkapel aanbrengen.
Korenmolen 34, twee dakkapellen aanbrengen.

Belanghebbenden die menen door een van deze beschikkingen te zijn getroffen, hebben de bevoegdheid om tegen die beschikking bij ons een bezwaarschrift in te dienen.
Ingevolge de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht moet het gemotiveerde bezwaarschrift binnen 6 weken na verzending van de beschikking worden ingediend.

Gemotiveerde bedenkingen en bezwaarschriften kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

Zoekwoorden:

Deel: ' Bekendmakingen week 52 gemeente Capelle aan den IJssel '
Lees ook