Gemeente Capelle a/d IJssel


Bekendmaking week 6 (10 februari 1999)

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt het volgende bekend:

ONTVANGEN BOUWAANVRAGEN (artikel 41 Woningwet) Merellaan 35, keuken uitbreiden.
Akkerwinde/Dotterlei, entreepartijen verfraaien, en uitbreiden. Dubbelspoor 39, dakkapel aanbrengen.
Othello 18, dakkapel aanbrengen.
Offenbachstraat 20, dakkapellen aanbrengen.
Socratestuin 22, dakkapellen aanbrengen.
Berliozstraat, drie noodlokalen plaatsen voor maximaal acht maanden.

TOEGEKENDE MELDING VAN EEN BOUWVOORNEMEN.
Verzenddatum 1 februari 1999:
Vondellaan 18, woonkamer uitbouwen.

Belanghebbenden die menen door deze beschikking in hun belang te zijn getroffen hebben de bevoegdheid om tegen die beschikking bij ons een bezwaarschrift in te dienen.
Ingevolge de bepalingen in de Algemene Wet Bestuursrecht moet het gemotiveerde bezwaarschrift binnen 6 weken na verzending van de beschikking worden ingediend.

PROCEDURES: MELDINGEN VAN EEN BOUWVOORNEMEN en AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING
01. Koerillen 16, hobbykasje plaatsen.
02. M. Danneelserf 30, berging plaatsen.
03. Dubbelspoor 39, dakkapel aanbrengen op voor- en achtergeveldakvlak.
04. Socratestuin 22, dakkapel aanbrengen op voor- en achtergeveldakvlak.
05. Kopspoor 57 t/m 139 en Ringspoor 16 t/m 154, diverse entrees en noodtrappen veranderen.
06. Othello 18, dakkapel op achtergeveldakvlak aanbrengen. 07. Offenbachstraat 20, dakkapel op achtergeveldakvlak aanbrengen. 08. Berliozstraat, drie noodlokalen plaatsen voor ten hoogste acht maanden.

Aan de bij 01 en 02 genoemde meldingen kan worden meegewerkt met vrijstelling van de bepalingen van de geldende bestemmingsplannen door toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Aan de bij 03, 04, 05, 06 en 07 genoemde aanvragen kan worden meegewerkt vooruitlopende op een toekomstig uitwerkingsplan. Aan de bij 08 genoemde aanvraag om bouwvergunning kan worden meegewerkt met een tijdelijke vrijstelling van het bestemmingsplan met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

In verband met deze procedures liggen de aanvraagformulieren met bijbehorende tekeningen met ingang van donderdag 11 februari 1999 gedurende twee weken op werkdagen ter inzage.

De bouwvergunningen en de meldingen waarvoor een procedure vereist is, liggen ter inzage bij het Informatiecentrum van het gemeentehuis aan de Rivierweg 111, op werkdagen van 8.00 tot 19.00 uur. Gemotiveerde bedenkingen en bezwaarschriften kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

Zoekwoorden:

Deel: ' Bekendmakingen week 6 Capelle a/d IJssel '
Lees ook