Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

Bekeuringen in toekomst op naam
In de toekomst worden bekeuringen mogelijk op naam in plaats van op kenteken uitgeschreven. Minister Netelenbos meldt in de Miljoenennota dat zij hier onderzoek naar laat uitvoeren. Dit nieuwe systeem zal de registratie van overtredingen van nieuwe bestuurders vereenvoudigen. Bovendien maakt het de invoering van een puntenrijbewijs voor alle bestuurders op termijn mogelijk. Bij dit type rijbewijs kosten overtredingen punten. Een te groot verlies aan punten leidt tot inname van het rijbewijs. Ervaringen in Duitsland wijzen uit dat beginnende bestuurders in een dergelijk systeem twee tot vier procent minder ongevallen begaan.

Deel: ' Bekeuringen in toekomst op naam '
Lees ook