EIM
Italiëlaan 33
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer
Tel. 079 341 36 34
Fax 079 341 50 24
E-mail info@eim.nl

Bedrijven, branches en overheid moeten inspelen op fundamentele verandering in economische structuur

14 februari 2000
Nummer 7
inlichtingen: dr. P.H.M. van Hoesel

De structuur van de economie is overal ter wereld, in verschillende tempi, aan een enorme verandering bezig. De economie evolueert snel van een anorganisch stadium naar een `organische economie', onder meer gekenmerkt door grote herstelkracht en een netwerkstructuur. Bedrijven moeten hierop anticiperen door zich voor de veranderingen open te stellen, brancheorganisaties dienen zich om te vormen tot netwerkorganisaties en de overheid moet een andere rol gaan spelen. De organische economie wordt een synthese van de oude kapitalistische en socialistische modellen. Dit stelt Peter van Hoesel, directeur van onderzoeksbureau EIM, op de MKB Beleidsdag, een gezamenlijk initiatief van het Ministerie van Economische Zaken, MKB-Nederland, EIM en ING Bank.

Samenspel van veranderingsprocessen

De verandering bestaat uit een samenspel van uiteenlopende veranderingsprocessen. Zo speelt het ondernemerschap een steeds belangrijkere rol in de samenleving en wordt de huidige groeigolf aangedreven door IT. Daarnaast worden schaalvoordelen op steeds nieuwe manieren bereikt en heeft centrale sturing steeds minder invloed op de werkvloer. Tegenstellingen, tussen werkgever en werknemer, arbeid en vrije tijd, maar ook tussen producent en consument, vervagen. Hetzelfde geldt voor de demarcatie tussen grote en kleine bedrijven en tussen sectoren. Producten en diensten zijn in overvloed verkrijgbaar, zelfs kapitaal is ruim voorhanden, maar human capital, milieuruimte en aandacht van consumenten worden schaars.

Organische economie

De economie evolueert snel van een anorganisch stadium naar een `organische economie', onder meer gekenmerkt door een grote herstelkracht omdat aanpassingen snel verlopen. De nieuwe economie wordt gekenmerkt door een netwerkstructuur met volledige `interconnectiviteit'. Dat wil zeggen dat de contacten met de buitenwereld (andere bedrijven, consumenten, overheid) zowel enorm breed als diepgaand zijn. Op de knooppunten van het netwerk bevinden zich (kleine groepen) mensen; op die knooppunten vloeien weer kapitaal, arbeid, leren, productie en consumptie ineen. Aandelen zullen hun betekenis verliezen, het klassieke grootbedrijf verdwijnt, evenals de collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO's).

Nieuwe structuur is synthese oude economische modellen

Het huidige bedrijfsleven en de overheid moeten anticiperen op de structuurverandering. Bedrijven zullen zich voor de veranderingen moeten openstellen. De waarde van medewerkers wordt belangrijker dan die van de aandeelhouders, klanten krijgen (nog) meer macht, Internet is onontkoombaar. Brancheorganisaties dienen zich om te vormen tot netwerkorganisaties.

De overheid blijft een belangrijke rol spelen. Zo zal zij de kortzichtigheid van het economische organisme corrigeren en met name zorgen voor gelijke kansen. De overheid zal barrières of ongelukken in het systeem opvangen, zoals dat ook nu al gebeurt als bijvoorbeeld schadevergoeding wordt gegeven bij een overstroming. De overheid dient dichotomieën in regelgeving af te schaffen, omdat deze de werking van de nieuwe structuur belemmeren. Zo zal geen onderscheid meer gemaakt worden tussen zelfstandigen en werknemers waar het gaat om arbeidsomstandigheden, belasting, sociale verzekeringen, pensioenen. Tot slot wordt nog belangrijker dat de overheid basisvoorzieningen als onderwijs, zorg en infrastructuur blijft beheren.

De organische economie wordt aldus een mooie synthese van de oude kapitalistische en socialistische modellen.

Meer informatie?

De MKB Beleidsdag `Een nieuw millennium! Nieuw ondernemerschap?' vindt plaats op dinsdag 15 februari 2000 in het hoofdkantoor van de ING Bank, Bijlmerplein 888 in Amsterdam-Zuidoost. Op deze dag wordt door diverse deskundigen ingegaan op de verandering in de economische structuur en de gevolgen daarvan voor het ondernemerschap in de 21e eeuw.

De gehele inleiding van Peter van Hoesel kunt u opvragen per telefoon (079 341 36 34) of per fax (079 341 50 24). Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Peter van Hoesel, telefoon (079) 344 65 69.

Deel: ' Belang van inspelen op verandering in economische structuur '
Lees ook