Cordaid


Den Haag, 3 juli 2002

Belang van waarden en normen ook internationaal uitdragen

Reactie Cordaid en Pax Christi op strategisch document van Donner

Er is ontegenzeggelijk een verband tussen het gevoel van uitzichtloosheid en onthechting, of erger, de stap naar extremisme. De onthechting moet daarom niet alleen in Nederland bestreden worden, maar juist ook in landen met falende overheden en interne conflicten, ook omdat conflicten ver weg hun weerslag hebben op de Nederlandse samenleving.

Dit schrijven algemeen directeur Hans Kruijssen van Cordaid en directeur Jan Gruiters van Pax Christi in een reactie op het strategisch document van informateur Donner aan de Tweede Kamerleden. Het strategisch document staat morgen, donderdag 3 juli, op de agenda van de Tweede Kamer.

Tijdens de verkiezingen is een duidelijke roep naar voren gekomen om een terugkeer van waarden en normen in de samenleving, alsmede in de politiek. Een samenleving die solidariteit en sociale cohesie hoog in het vaandel draagt, is alleen geloofwaardig, wanneer ze deze waarden consequent en ook internationaal uitdraagt, aldus Kruijssen en Gruiters. Vooral in de coherentie van beleid tussen de Nederlandse departementen moeten deze waarden en normen zichtbaar zijn. Een minister voor Ontwikkelingssamenwerking om daarop toe te zien, is essentieel. Het vooropstellen van nationale economische belangen in de buitenlandse politiek, bezuinigen op uitgaven voor Ontwikkelingssamenwerking, of het sluiten van de grenzen voor de echte vluchteling zijn volgens Cordaid en Pax Christi daarmee strijdig. Inzetten op het terugdringen van het aantal asielzoekers en illegalen is alleen dan geloofwaardig, als het zich tegelijk richt op het bestrijden van de verschillende oorzaken van migratie.

De nasleep van de aanslagen van 11 september 2001 heeft eens te meer laten zien dat geen land zich kan afsluiten voor internationale ontwikkelingen. Alle wereldburgers moeten worden betrokken bij de verdeling van welvaart en welzijn; uitsluiting van grote groepen mensen mag niet worden getolereeerd. Hier is extra aandacht voor nodig, omdat steeds meer staten en dus samenlevingen op drift raken door de negatieve effecten van mondialisering die er naast de positieve helaas ook zijn, aldus Kruijssen en Gruiters.

Meer informatie?

Cordaid Communicatie, Mariska Smolders, 070 3136 334 of 06 53428003.

Deel: ' Belang van waarden en normen ook internationaal uitdragen '
Lees ook