Gemeente Leeuwarden

Belangrijke fusie in sociale werkvoorziening in Fryslân

Er komt een fusie tussen de sociale werkvoorzienings- instellingen S.W. De Friese Wouden (hoofdvestiging in Drachten) en de Dienst Stedelijke Werkvoorziening Leeuwarden. Het samengaan is voorzien op 1 januari 2002.

De gemeente Leeuwarden zal toetreden tot een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening Fryslân samen met de gemeenten die nu de Woudengroep besturen: Achtkarspelen, Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Tietjerksteradiel en Weststellingwerf.

Daarmee ontstaat verreweg de grootste organisatie voor sociale werkvoorziening in de provincie Fryslân met tussen de 2400 en 2500 werknemers. Er zullen door de fusie geen gedwongen ontslagen vallen. De hoofdvestiging wordt Drachten. Er wordt nog gezocht naar een passende nieuwe naam voor de samengevoegde uitvoeringsorganisatie per
1 januari 2002.
Deel: ' Belangrijke fusie in sociale werkvoorziening Friesland '
Lees ook