NV NOM, Investerings- ontwikkelingsmaatschappij voor Noord- Nederland


Belangrijke opdrachten van Stork voor Leeuwarder bedrijven in Boxer programma

20 februari 2003

Op 5 februari 2001 hebben de drie gezamenlijk overheden van Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Nederland met het industriële consortium ARTEC een overeenkomst getekend voor de gezamenlijke ontwikkeling van een nieuw pantserwielvoertuig, recentelijk omgedoopt tot Boxer. Stork PWV is een belangrijke aandeelhouder in voornoemd consortium. De ontwikkelingsfase van het programma wordt in de loop van 2005 afgerond na de voltooiing van een testprogramma op twaalf verschillende prototype Boxer voertuigen. Hiervoor worden in Nederland vier specifieke prototypes gebouwd, die gedurende 2003/2004 aan dit testprogramma onderworpen zullen worden

Na het testprogramma is initieel een optionele productiefase van 200 voertuigen voor de Koninklijke Landmacht voorzien. Gezien de totale behoefte van de Koninklijke Landmacht kan dit aantal oplopen tot 384 voortuigen. Hiervoor is een bedrag van ca. EUR 860 miljoen gereserveerd.

Voor het Boxer programma is Stork PWV 'lead industry' voor Nederland en heeft in deze rol opdrachten geplaatst bij de hiernavolgende Noord-Nederlandse bedrijven in Leeuwarden:

Visser Carrosserie voor het maken van interieurdelen, inbouw van systemen en de integratie daarvan;

Oreel PME voor het vervaardigen van diverse bevestigingssystemen;

Profile TyreCenter FBS voor de specifieke assemblage van de wielen.

De inschakeling van de Leeuwarder bedrijven is mede tot stand gekomen door het Programma Compensatieorders, een samenwerkingsprogramma van N.V. NOM, de drie noordelijke Kamers van Koophandel en het Ministerie van Economische Zaken.

Deze website is het best te bekijken met een resolutie van 800 x 600 pixels en 16 miljoen kleuren. Copyright © 2002 N.V. NOM

Deel: ' Belangrijke opdrachten van Stork voor Leeuwarder bedrijven in Boxer .. '
Lees ook