NV NOM, Investerings- ontwikkelingsmaatschappij voor Noord- Nederland

Belangrijke opdrachten voor Leeuwarder bedrijven in Boxer programma

Op 5 februari 2001 hebben de drie gezamenlijk overheden van Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Nederland met het industrikle consortium ARTEC een overeenkomst getekend voor de gezamenlijke ontwikkeling van een nieuw pantserwielvoertuig, recentelijk omgedoopt tot Boxer. Stork PWV is een belangrijke aandeelhouder in voornoemd consortium.

De ontwikkelingsfase van het programma wordt in de loop van 2005 afgerond na de voltooiing van een testprogramma op twaalf verschillende prototype Boxer voertuigen. Hiervoor worden in Nederland vier specifieke prototypes gebouwd, die gedurende 2003/2004 aan dit testprogramma onderworpen zullen worden

Na het testprogramma is initieel een optionele productiefase van 200 voertuigen voor de Koninklijke Landmacht voorzien. Gezien de totale behoefte van de Koninklijke Landmacht kan dit aantal oplopen tot 384 voortuigen. Hiervoor is een bedrag van ca.

Voor het Boxer programma is Stork PWV 'lead industry' voor Nederland en heeft in deze rol opdrachten geplaatst bij de hiernavolgende Noord-Nederlandse bedrijven in Leeuwarden:


-Visser Carrosserie voor het maken van interieurdelen, inbouw van systemen en de integratie daarvan;

-Oreel PME voor het vervaardigen van diverse bevestigingssystemen;
-Profile TyreCenter FBS voor de specifieke assemblage van de wielen.
De inschakeling van de Leeuwarder bedrijven is mede tot stand gekomen door het Programma Compensatieorders, een samenwerkingsprogramma van N.V. NOM, de drie noordelijke Kamers van Koophandel en het Ministerie van Economische Zaken.

20 februari 2003

Deel: ' Belangrijke opdrachten voor Leeuwarder bedrijven in Boxer programma '
Lees ook