belangrijke stijging winst sns reaal groep

de halfjaarcijfers van sns reaal groep, het concern waar sns bank deel van uitmaakt, laat voor alle onderdelen een stijging van de winst zien ten opzichte van de cijfers uit het eerste halfjaar van 1998.

de totale nettowinst van sns reaal groep is de eerste zes maanden van 1999 met 14,9% gestegen tot 172,5 miljoen gulden. het onderdeel sns reaal invest scoort het beste met een winststijging van 74,4%, waardoor de nettowinst 20 miljoen gulden bedraagt. de winststijging van sns bank bedraagt 10%: de nettowinst bedraagt 98 miljoen gulden. de combinatie hooge huys / reaal boekte een winststijging van 10,3% tot 72,4 miljoen gulden.

vooruitzichten 1999
de geconsolideerde cijfers over het eerste halfjaar van 1999 van sns reaal groep tonen een sterke groei van het resultaat en het vermogen. op basis van de huidige marktomstandigheden is de verwachting voor geheel 1999 dat de opgaande lijn van het resultaat zich verder zal voortzetten.

de halfjaarcijfers samengevat:

o nettowinst +14,9% naar f 172,5 miljoen

o resultaat vóór belastingen + 17,3% naar f 248,1 miljoen

o balanstotaal +11,3%* naar f 64,4 miljard

o eigen vermogen +8,1%* naar f 2,9 miljard

o aansprakelijk vermogen +5,2%* naar f 3,9 miljard

*ten opzichte van ultimo 1998.

belangrijkste feiten eerste halfjaar 1999

o alle groepsonderdelen dragen bij aan de toename van het resultaat.

o sns reaal invest ziet nettowinst fors stijgen ten opzichte van 1998.

o aanhoudende groei beleggingsfondsen door met name nieuwe inleg.

o belangrijke toename
hypotheekportefeuille, zowel bij het bankbedrijf als bij het verzekeringsbedrijf.

o groei bruto premie belangrijk hoger ten opzichte van 1998.

o sterke groei kredietverlening in alle branches.

o belangrijke toename toevertrouwde middelen.

Deel: ' Belangrijke stijging winst SNS Reaal Groep '
Lees ook