Belangrijke wijziging adelsbeleid

Datum: 16/09/1999

P E R S B E R I C H T

BELANGRIJKE WIJZIGING ADELSBELEID

Bij koninklijk besluit van 17 juli 1999 (nr. 99.001530) werden de Nederlanders Hans von Devivere en Marcel von Devivere met hun afstammelingen ingelijfd in de Nederlandse adel met de titel “ridder”, en voor de vrouwelijke afstammelingen met het predikaat “jonkvrouw” (Staatscourant van maandag 13 september 1999).

De familie ontleent zijn adeldom uitsluitend aan een diploma (d.d. 1 juli 1792) van Frans I, koning van Hongarije en Bohemen, die aan een voorvader van betrokkenen de titel van erfelijk ridder verleende. Eerder werden aanvragers met adelsdiplomas uit deze landen afgewezen. De Minister van Binnenlandse Zaken heeft zijn inlijvingsbeleid blijkbaar herzien. Dit is opvallend in het licht van de recente discussies over dit onderwerp in de media (o.a. Volkskrant, Telegraaf, NRC, Elsevier en Metro). Het nieuwe beleid strookt met het beleid van voor de invoering Wet op de Adeldom (1994).

De Vereniging Buitenlandse Adel in Nederland reageert verheugd op de nieuwe houding van de Minister. Zij beoogt herziening van, naar haar mening, onduidelijk inlijvingsbeleid. Recentelijk hebben ongeveer 23 Nederlandse families met een buitenlands diploma aanvragen om inlijving ingediend.

Bron:
Vereniging Buitenlandse Adel in Nederland
Postbus 10519
2501 HM Den Haag
Telefoon/Fax 070 3815634
E-mail: aalutter@wxs.nl
Internet:
https:// home.planet.nl/~quast001/adel/

(secretaris A.A. Ritter von Lutter)

Organisatie: Vereniging Buitenlandse Adel in Nederland

adres: Postbus 10519

postcode: 2501 HM

woonplaats: Den Haag

Telefoon: 070 3815634

Deel: ' Belangrijke wijziging adelsbeleid '
Lees ook