EUROPOINT BV

De belangrijkste activiteit die kinderen moeten kunnen ontwikk

Zeist, juni 2002 Al spelend, wordt de straat hun straat, het plein hun plein, de stad wordt hun stad en hun domein. Kinderen nemen de stad niet over, maar ze worden er een onderdeel van. Als wij bezorgd zijn over de toekomst van de stad, dan moeten we nu beseffen hoe we kinderen kunnen betrekken in haar netwerk en in haar economische en sociale leven. De beste manier om kinderen hierbij te betrekken, is door spel, kinderen zijn de echte experts in spelen. De stad moet voor hen ruimte creëren om hun expertise verder te ontwikkelen om vervolgens van deze expertise te kunnen profiteren.

Dit is de reden voor de Stichting Child in the City en Recreabel geweest om een nieuw congres op te starten, genaamd het Europese Congres & Vakbeurs Child in the City. De eerste editie vindt plaats in de Culturele Hoofdstad van Europa 2002, Brugge, op 23 en 24 september van dit jaar. De uitdaging van dit congres is te onderzoeken en te leren hoe het spelende kind kan worden opgenomen in de stad. Hoe creëren we de ruimte en de tijd die kinderen nodig hebben? Hoe plannen en beheersen we de integratie van ruimte met als doel kinderen te laten spelen, leren en deelnemen in de gemeenschap? Voor ambtenaren, ontwikkelaars van speeltoestellen, stedenbouwers, en bedrijven betrokken bij spel- en preventieprogrammas en gemeentelijke ontwikkeling is het een uitdaging om een stad kind- en speelvriendelijk te maken.

Het congres zal ingaan op de complexe en gevarieerde dimensies van en relaties tussen het leven van kinderen, spel en de stad. Het zal de sociale en ruimtelijke behoeften van kinderen als jonge burgers in kaart brengen en er wordt besproken hoe zij effectiever kunnen worden opgenomen in de gemeenschap en het lokale gemeentebeleid. Sociale veiligheid zal één van die aspecten zijn waarover wordt gesproken tijdens het congres, waarbij nader wordt ingegaan op de invloeden van gevaarlijke omgevingsfactoren als straatgeweld, onveilige verkeerssituaties en criminaliteit. Een andere vereiste om kinderen het spel te laten ontdekken is de kwaliteit van de sociale omgeving van het kind en hoe die zijn gemoedstoestand beïnvloedt. Dit kan onder andere de sociale normen, gedragingen, verhoudingen en vooroordelen bevatten binnen de familie, jeugdzorg, scholen en de lokale bevolking.

Dat kinderen momenteel een belangrijk uitgangspunt zijn in de politiek wordt getoond door de bijdrage van drie Belgische ministers tijdens het congres Child in the City. Mevrouw Aelvoet, Minister van Consumentenbelangen, Gezondheid en Milieu, de heer Van Grembergen, Vlaamse Minister van Binnenlandse Zaken en Ambtenarij en de heer Piqué, Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, met als portefeuille Grootstedelijk beleid. Andere organisaties die dit congres ondersteunen zijn: Unicef, Onderzoekscentrum Kind en Samenleving, Jantje Beton, het Duitse Jeugdinstituut en de Child Friendly Cities Network. Jan van Gils, als voorzitter van de congresprogramma, omschrijft het doel van het congres als: het onderzoeken en ontwikkelen van een nieuwe integrale benadering van spelende kinderen in de stad. Het voorziet niet alleen in de mogelijkheid om praktische ervaringen uit te wisselen, maar ook in het identificeren van de aspecten die belangrijk zijn bij het creëren van kindvriendelijke steden.

25 jun 02 15:24

Deel: ' Belangrijkste activiteit die kinderen moeten kunnen ontwikkelen '
Lees ook