NVB Bouwondernemers & Ontwikkelaars

NIEUWS Persbericht Belangstelling voor particulier opdrachtgeverschap neemt af

De belangstelling van de woonconsument om op een eigen kavel een huis te bouwen neemt af. Vooral in stedelijke gebieden ligt de voorkeur voor particulier opdrachtgeverschap fors lager dan eenderde van de nieuwbouwproductie, die staatssecretaris Remkes hier graag ziet. Kopers voelen daarentegen veel meer voor consumentgerichte projectontwikkeling, waarbij ze vanaf het begin meer keuzevrijheid krijgen. Een gemiddelde prijsstijging van 21.000 euro aan meerkosten wordt dan moeiteloos geaccepteerd.

Dit blijkt uit de special Consumentgerichte projectontwikkeling die door NVB, Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers, en Onderzoeksinstituut OTB van de TU-Delft is opgesteld. Basis van de special vormt een enquête onder 3000 verhuisgeneigde huishoudens.

Zeven op de tien huishoudens geeft, als ze moeten kiezen, de voorkeur aan reguliere nieuwbouw boven het zelf pionieren op een eigen kavel of het maakt hen niets uit. Enkele jaren geleden voelde 45 procent hier nog voor. Bovendien is de aandacht voor de eigen kavel in de landelijke gebieden flink groter dan in de meer stedelijke locaties. Deze conclusie staat in schril contrast met de eis van staatssecretaris Remkes om in 2005, eenderde van alle nieuwbouw via particulier opdrachtgeverschap te realiseren. NVB heeft zich overigens altijd tegen dit dogma op elke locatie verzet maar niet tegen het particulier opdrachtgeverschap als zodanig. Volgens de brancheorganisatie zijn er juist grote mogelijkheden voor de ontwikkelaars wanneer er meer ruimte komt voor de invloed van de klant.

En dat de klant die invloed ook daadwerkelijk wil hebben blijkt uit de special. Maar liefst acht op de tien kopers willen meer inspraak bij een seriematig gebouwde woning. De invloed moet zich dan wel verder strekken dan alleen het bepalen van de kleur van de tegels. Ook wil de koper invloed op aspecten als de situering van de woning in zn omgeving. En voor deze extra keuzevrijheid heeft 82 procent extra geld over. Gemiddeld zijn deze mensen bereid 21.000 euro aan meerkosten te accepteren.

Driekwart kiest voor cascobouw. Dat wil zeggen, dat de kopers de woning na oplevering zelf voorzien van woningindeling, badkamer of keuken. Duidelijk is wel dat ze hier begeleiding bij willen hebben. Überhaupt verdient de begeleiding van de klanten bij consumentgerichte projectontwikkeling veel aandacht. Om te voorkomen dat zij door de bomen het bos niet meer zien zal het proces analoog aan bijvoorbeeld de auto-industrie geïndustrialiseerd moeten worden. Met andere woorden: alle opties die voor de woning mogelijk zijn moeten van tevoren bedacht worden waarna de koper bijgestaan wordt bij het maken van de keuzes.
Om ook die omslag bij projectontwikkelaars te maken heeft NVB samen met zusterorganisatie NEPROM de opleiding Kopersadvisering op touw gezet.

---

---

Voor meer informatie, vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met:
NVB Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers, Drs. N. Rietdijk, telefoon 070-386 02 04

---

Deel: ' Belangstelling voor particulier opdrachtgeverschap neemt af '
Lees ook