Ingezonden persbericht


Belangstelling voor diensten slimme meter onder Oxxio-klanten blijft groot

99 procent wil inzicht houden in verbruik

Hilversum, 10 mei 2012 ­ Uit feedback van gebruikers van de Oxxio slimme meter blijkt dat 99 procent van deze Oxxio-klanten ook in de toekomst behoefte heeft aan inzicht in het energieverbruik via de slimme meter. Zij zijn massaal akkoord gegaan met de vraag van Oxxio om data uit de slimme meter via Mijn Oxxio beschikbaar te blijven stellen. Deze vraag is onderdeel van de overdracht van de slimme meters door Oxxio aan de regionale netbeheerders en onderdeel van de veranderde wet- en regelgeving inzake slimme meters.

Slechts enkele tientallen gebruikers van slimme meters van Oxxio geven geen toestemming om de slimme meters uit te lezen. Vanzelfsprekend geeft Oxxio hier gevolg aan. Het feit dat ruim 99 procent deze toestemming wel geeft, onderstreept dat ze het inzicht in, en de controle over hun energieverbruik zeer waardevol vinden. Oxxio verbetert deze vorm van dienstverlening dan ook steeds verder, zowel voor bestaande als voor nieuwe slimme meters.

Dat gebruikers van de slimme meter inzicht in, en controle over het energieverbruik zeer belangrijk blijken te vinden, past bij de nieuwe Oxxio-positionering 'je energie in eigen hand'. Door de online dienstverlening verder door te ontwikkelen via onder andere de nieuwe EnergieMonitor App voor iOS en Android, vergroot Oxxio het inzicht van klanten in hun energieverbruik. Door deze app breed te introduceren voor zowel mobiele telefoons als tablets, speelt Oxxio ook goed in op de trend dat de consument steeds mobieler wordt. Ook de in april gelanceerde campagne waarbij overstappers de nieuwe iPad cadeau krijgen opdat zij Oxxio's apps kunnen gebruiken is een goed voorbeeld van deze nieuwe koers.

###

Over Oxxio

Oxxio levert groene stroom en gas en richt zich daarbij op consumenten en het mkb. Het bedrijf is de vierde grootste energieleverancier van Nederland. Oxxio zet zich actief in om consumenten en bedrijven te ondersteunen bij het in de hand houden van hun energieverbruik. Door een ruim aanbod van flexibele contractvormen en innovatieve producten biedt Oxxio hulp bij besparen, inzicht en keuze. Voorbeelden hiervan zijn de BespaarAssistent, EnergieMonitor en BespaarCheck App. Met het inzicht dat deze producten bieden, besparen consumenten eenvoudiger op energie.

Meer informatie is te vinden op www.oxxiopers.nl en www.oxxio.nl. Twitter: twitter.com/oxxiopers.

Deel: ' Belangstelling voor slimme meter onder Oxxio-klanten blijft groot '


Lees ook