Gemeente Den Helder

Datum : 25 februari 1999
Onderwerp :

Veel belangstelling voor werkgelegenheid

presentatie Rijksinrichting voor jeugdigen (RIJ)

Tijdens de vorige week donderdag gehouden presentatie over de plannen rond de RIJ hebben belangstellenden veel vragen gesteld over mogelijke banen bij de rijksinrichting. Zo is er straks werk voor beveiligingsbeambten, administratieve krachten, groepsleiders met een pedagogische of verpleegkundige opleiding, gedragswetenschappers, psychiaters en therapeuten. Bent u geïnteresseerd in een baan bij het RIJ? U kunt dan even bellen met bureau Voorlichting & PR van de gemeente, telefoon 671 363. Wij verzamelen alle verzoeken en geven deze door aan de projectleider, de heer T. van Maanen van het ministerie van Justitie. Het ministerie stuurt u dan de nodige informatie toe.

Deel: ' Belangstelling voor werkgelegenheid RIJ Den Helder '
Lees ook