Centrale Raad van Beroep Utrecht > Actueel

Schattingsbesluit. Belastbaarheid niet beoordelen met FCE-onderzoek; FIS-systematiek blijft gehandhaafd

Bron: Centrale Raad van Beroep Utrecht

Datum actualiteit: 26-03-2003

Aangevoerd is dat niet alleen ziekten of gebreken, maar ook de belastbaarheid met arbeid toetsbaar en reproduceerbaar moet worden vastgesteld. In dit verband is gewezen op de FCE-methode om de belastbaarheid zoveel mogelijk objectief te beoordelen en waarbij voldoende controlemogelijkheden zouden zijn ingebouwd ter voorkoming van subjectieve beïnvloeding. De Raad is wat betreft de vaststelling van de beperkingen met behulp van het FIS-formulier niet gebleken dat dit niet in overeenstemming is met de in de Richtlijn vastgelegde vereisten van toetsbaarheid en reproduceerbaarheid is geschied, welke vereisten ook zijn vastgelegd in art. 4, eerste lid onder a en b, van het Schatttingsbesluit. Het feit dat die vaststelling vervolgens plaatsvindt op basis van een inschatting en niet op basis van bijvoorbeeld een aanvullend FCE-onderzoek, leidt op zich niet tot de conclusie dat de methodiek, welke uiteindelijk uitmondt in het vastgestelde belastbaarheidsprofiel volgens de FIS-systematiek niet toetsbaar of reproduceerbaar is. Het gaat er volgens de Raad om of het verzekeringsgeneeskundig onderzoek heeft plaats gevonden volgens de op dat moment in de reguliere gezondheidszorg algemeen aanvaarde methoden, zoals in de Richtlijn is aangegeven en thans is vastgelegd in art. 4, tweede lid, van het Schattingsbesluit. De Raad wijst nog op het door TNO verrichte onderzoek naar de FCE-methoden, waarin is geconcludeerd dat de wetenschappelijke kwaliteit van deze methode gering is.

Ga naar betreffende uitspraak met nummer: AF5510

Zie het origineel http://www.rechtspraak.nl/act...d=11180&i=52&ti=5 .

Deel: ' Belastbaarheid niet beoordelen met FCE-onderzoek; FIS-systematiek bl.. '
Lees ook