NED. ORDE VAN ADVOCATEN

Samenwerking belastingadviseurs Moret & advocaten

Samenwerking belastingadviseurs Moret & advocaten

EMBARGO TOT VRIJDAG 22 JANUARI 9.00 UUR

Orde van Advocaten: Belastingadviseurs Moret mogen samenwerken met advocaten

Vandaag hebben de Nederlandse Orde van Advocaten en Moret Ernst & Young Belastingadviseurs overeenstemming bereikt over een samenwerkingsverband tussen laatstgenoemde organisatie en een aantal advocatenkantoren.

Een advocaat mag, volgens de regelgeving van de Orde, een samenwerkingsverband met anderen alleen aangaan ïndien de praktijk van ieder der deelnemers aan het samenwerkingsverband in hoofdzaak is gericht op de uitoefening van de rechtspraktijk~. Dit sluit samenwerkingsverbanden (het delen van winst en verlies of zeggenschap) tussen advocaten en accountantskantoren uit. Omdat Moret Ernst & Young Belastingadviseurs zelf nauw gelieerd is met Moret Ernst & Young Accountants zou zonder nadere afspraken het gevaar bestaan van een door de Orderegels niet toegelaten samenwerkingsrelatie tussen advocaten en accountants.

De nu bereikte oplossing is geheel in overeenstemming met de bestaande Orderegelgeving. De vrijheid en onafhankelijkheid van het beroep van advocaat blijven binnen de nieuwe samenwerkingsvorm gewaarborgd. Het akkoord voorziet in een deling van verlies en winst tussen advocaten en belastingadviseurs, waarbij directe of indirecte vermenging van resultaten bij advocaten en resultaten bij accountants wordt uitgesloten. Accountants zullen binnen de beoogde samenwerkingsvorm geen zeggenschap hebben in de advocaten-organisatie.

De samenwerkende advocatenkantoren opereren onder eigen naam. De advocatenkantoren waarmee op dit moment een samenwerkingsverband wordt beoogd zijn Banning Van Kemenade & Holland in Eindhoven, Van Benthem & Keulen in Utrecht en het binnenkort op te richten kantoor Van Gijzen Advocaten met vestigingen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam.

Voor nadere informatie
Nederlandse Orde van Advocaten
M.E.M. van Nispen
Tel.: 070 - 3353535

21 jan 99 17:57

Deel: ' Belastingadviseurs Moret mogen samenwerken met advocaten '
Lees ook