Ministerie van Financiën

Persbericht
PERS-2002-163
Den Haag, 24 juni 2002

Belastingdienst blijft ICT-ers en accountants werven

Met uitzondering van accountants en ICT-ers heeft de Belastingdienst per 1 juli 2002 tijdelijk een vacaturestop ingesteld. Dit is gedaan met het oog op de eventuele uitkomsten van de kabinetsformatie en de al eerder afgesproken periode waarbinnen geen vacatures zullen worden vervuld (1 september 2002 ­ 1 januari 2003). Deze periode was al ingesteld in verband met het creëren van voldoende ruimte binnen de dienst voor het toedelen van medewerkers aan nieuwe organisatie-onderdelen in verband met invoering van een ander organisatiemodel per 1 januari 2003

De vacaturestop is met de centrale groepsondernemingsraad en het georganiseerd overleg besproken. Vanzelfsprekend zullen lopende sollicitatieprocedures worden afgemaakt.

Zoekwoorden:

Deel: ' Belastingdienst blijft ICT-ers en accountants werven '
Lees ook