Actueel

Belastingdienst mag overgaan tot executoriale verkoop woning
Bron: Rechtbank Leeuwarden

Datum actualiteit: 4-06-2002

De voorzieningenrechter van de rechtbank (sector civiel) heeft in een door een belastingplichtige tegen de ontvanger van de belastingdienst aangespannen kort geding bepaald, dat de ontvanger mag overgaan tot de onderhandse verkoop van de woning van de belastingplichtige, die een schuld heeft van in totaal enige miljoenen euro's.

De woning staat niet op naam van deze belastingplichtige, maar op naam van een derde. Op grond van een uitspraak van het gerechtshof te Arnhem staat echter vast, dat de ontvanger de belastingschuld mede op de woning mag verhalen, omdat de woning door een schijnconstructie op naam van die derde is gezet met het oogmerk om de woning te onttrekken aan verhaalsacties door schuldeisers. De ontvanger hoeft van de voorzieningenrechter ook niet het resultaat van de belastingplichtige af te wachten om te komen tot een vergelijk met zijn schuldeisers, omdat het niet aannemelijk is dat zo'n vergelijk op korte termijn zal worden getroffen.

Verder was door de belastingplichtige nog aangevoerd, dat hij een koper heeft voor de woning. Die koper, van wie de belastingplichtige in de woning zou mogen blijven wonen, heeft 335.000 euro geboden. De ontvanger vindt dit bedrag echter te laag, aangezien de woning is getaxeerd op 385.000 euro. De rechter is van oordeel dat de ontvanger dit bod dan ook op goede gronden van de hand heeft kunnen wijzen.

Ga naar betreffende uitspraak met nummer: AE3536
(Zie het originele bericht)

Zoekwoorden:

Deel: ' Belastingdienst mag overgaan tot executoriale verkoop woning '
Lees ook