MINISTERIE FIN

https://www.minfin.nl

MIN FIN: BELASTINGHERZIENING 2001 OOK VOOR FIETSERS

PERSBERICHTNR. 00/020 Den Haag 28 januari 2000

BELASTINGHERZIENING 2001 OOK VOOR FIETSERS

Vandaag hebben staatssecretaris Vermeend en minister Zalm van het Ministerie van Financiën de vijfde nota van wijziging inzake het wetsvoorstel voor de Wet inkomstenbelasting 2001 (Belastingherziening 2001) naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze wijziging bewerkstelligt dat er een aftrek voor fietsers komt. De fietser komt voor de fietsaftrek in aanmerking indien de per fiets afgelegde reisafstand meer dan 10 kilometer bedraagt. De fietsaftrek bedraagt . 339 (f 747), indien ten minste drie dagen per week naar een arbeidsplaats wordt gereisd.

Reden voor deze wetswijziging is dat, als gevolg van het vervallen van de aftrek voor eigen vervoer (het reiskostenforfait), ook voor de groep fietsers met reisafstanden van meer dan 10 kilometer de mogelijkheid van aftrek van reiskosten is komen te vervallen. Met het oog op de wenselijkheid van deze milieuvriendelijke vorm van vervoer is thans besloten voor deze groep fietsers de mogelijkheid van aftrek van reiskosten te handhaven.

Deze vijfde nota van wijziging staat op de internetsite van het Ministerie van Financiën:
www.minfin.nl

Woordvoerder: drs. P.A.W. Lamers
tel.: 070 - 342 8403

28 jan 00 16:55

Deel: ' Belastingherziening 2001 ook voor fietsers '
Lees ook