VAN ROSSUM EN PARTNERS

Belastingplan kabinet maakt recycling onbetaalbaar

PERSBERICHT

dinsdag 23 november 1999

Belastingplan Kabinet maakt recycling onbetaalbaar

Door een onjuistheid in het belastingplan 2000 vervalt voor een groot deel de economische prikkel voor bedrijven en gemeenten om nog langer te investeren in hergebruik activiteiten.

Als morgen in het kamerdebat de voorstellen van het kabinet over de belasting milieudoelslag (wbm) als onderdeel van het belastingplan 2000 ongewijzigd worden overgenomen dan lijkt daarmee een voorlopig einde te komen aan de ontwikkeling in Nederland om zoveel mogelijk afval te hergebruiken.

Voor de grote groep van afvalverwerkers met een combinatiebedrijf, dat zijn bedrijven en overheden die afval niet alleen composteren en recyclen, maar ook een stortplaats in beheer hebben, heeft het kabinet een dermate ingewikkeld fiscaal systeem in petto dat rendabel werken niet langer meer mogelijk is. Het frustreren van succesvol opgezette recyclings-activiteiten bedreigt dan ook het eerder in gang gezette milieubeleid ter vermindering van de afvalberg.

Dit probleem geldt voor alle mogelijke vormen van recycling, zoals het opnieuw nuttig toepassen van bouw- en sloopafval, plastics, papier, metalen, etc. Secundaire grondstoffen, zoals granulaat uit bouwafval voor wegenbouw, zullen in praktijk snel duurder uitvallen dan alternatieve minder milieuvriendelijke oplossingen.

Ook de innameprijs voor Groente Fruit en Tuinafval (GFT) zal gaan verdubbelen. Hierdoor wordt composteren net zo duur als verbranden.

Dit kan o.a. tot gevolg hebben dat het financieel voor gemeenten niet langer rendabel zal zijn Groente Fruit en Tuinafval (GFT) en andere afvalstromen separaat in te zamelen.
Het instandhouden van een dubbel inzamelsysteem kan dan slechts blijven bestaan na een grote tariefsverhoging voor de burgers. Gezien de recente zeer forse tariefsstijgingen van afvalstoffenheffingen op lokaal niveau ligt dat echter niet voor de hand. .

In het huidige wetsvoorstel is overigens sprake van een grote ongelijkheid. De fiscale maatregelen zijn alleen van toepassing voor bedrijven die meerdere activiteiten laten plaatsvinden op een terrein waar ook een stortplaats aanwezig is.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de volgende vertegenwoordigers

Drs. P.P. Steinweg tel. 055- 301 83 30 Directiesecr. Veluwse Afval Recycling
Ing. D. Story tel. 033- 455 82 82 Directeur Smink afvalverwerking
B. Krom tel. 023- 553 45 34 Directeur Afvalzorg
Ir. Nic. Van den Brink tel. 030- 232 30 30 Directeur Vereniging van Afvalverwer

23 nov 99 14:59

Deel: ' 'Belastingplan Kabinet maakt recycling onbetaalbaar' '
Lees ook