EVO, Ondernemersorganisatie voor logistiek en transport
http://www.evo.nl

X-Mailer: Connect2-UUCP v1.10

EVO rekent nieuw belastingvoorstel door:
EXTRA KOSTEN VOOR EIGENAREN VAN BESTELAUTO'S KOMT OP 160 MILJOEN GULDEN

De ondernemers in het MKB worden hard getroffen door de nieuwe belastingvoorstellen. Ruim 40.000 ondernemers die hun auto met grijs kenteken (bestelauto) van de zaak ook priv‚ gebruiken worden financieel gedupeerd. EVO, Ondernemersorganisatie voor logistiek en transport, schat dat een ondernemer bruto 4000 gulden per jaar gaat betalen. Met deze nieuwe maatregel van het ministerie van Financi‰n wordt getracht het priv‚gebruik van auto's met grijs kenteken af te remmen. EVO vindt het onbegrijpelijk dat de nieuwe maatregel juist in het voordeel lijkt te zijn van degenen die juist (zeer) veel kilometers rijden. EVO zal staatssecretaris Vermeend daarom met klem verzoeken de fiscale normen in de nieuwe belastingvoorstellen aan te passen.

Op basis van de huidige regelgeving wordt het priv‚gebruik van een auto met grijs kenteken belast met een fiscale bijtelling per kilometer. Afhankelijk van de kosten van het voertuig bedraagt deze bijtelling gemiddeld 60 cent per kilometer.
De ervaring leert dat de meeste ondernemers met hun bestelauto van de zaak maximaal een paar duizend kilometer per jaar rijden. Doordat de auto vaak geladen is met gereedschap of specifiek voor het werk is aangepast, is priv‚gebruik niet aantrekkelijk. Deze categorie van ongeveer 40.000 ondernemers krijgt nu nog een bijtelling van gemiddeld 1200 gulden. Op basis van de nieuwe belastingvoorstellen moet echter in dit voorbeeld 15 % van de cataloguswaarde (inclusief BTW) van het voertuig bijgeteld worden. Bij een gemiddelde catalogusprijs van 36.000 gulden bedraagt deze bijtelling 5400 gulden. De ondernemer gaat er dus bruto 4200 gulden op achteruit. Pas wanneer de ondernemer zeer veel privekilometers maakt, is hij onder het nieuwe belastingstelsel voordeliger uit. En dat is juist wat de overheid niet heeft beoogd, concludeert EVO.

PB 99.54
1 oktober 1999

Deel: ' Belastingplan kost eigenaren bestelauto's 160 miljoen '
Lees ook