Uit Juridische Nieuwsbrief Duitsland - juli 2002

De Juridische Nieuwsbrief Duitsland is een kosteloze service van Anwaltskanzlei Strick en verschijnt maandelijks. Eerdere edities staan vermeld op onze website (www.strick.de/nieuwsbrief/).

Belastingplicht in Duitsland dreigt als uw agent/vertegenwoordiger namens uw Nederlandse bedrijf contracten in Duitsland afsluit (vervolg nieuwsbrief juni 2002)

In de laatste twee nieuwsbrieven zijn wij ingegaan op het fenomeen dat vele Nederlandse bedrijven belastingplichtig in Duitsland zijn, zonder dat zij dit weten. Juridische Nieuwsbrief Duitsland mei 2002
Juridische Nieuwsbrief Duitsland juni 2002

Uit de vele telefoontjes en vragen die wij over dit onderwerp hebben ontvangen, blijkt dat wij een gevoelig onderwerp hebben aangesneden. Drie soorten reacties zijn te onderscheiden:

a.) ongeloof, ... wij doen al jaren op de in de nieuwsbrief genoemde manier zaken in Duitsland, maar betalen in Nederland belasting en hebben nog nooit problemen in Duitsland gehad.

b.) onwetendheid, ...wij hebben geen vestiging in Duitsland en derhalve ook geen "vaste inrichting" of "vaste vertegenwoordiging", ...of toch?

c.) het buikpijn-gevoel, ...als wij de nieuwsbrief goed begrijpen, hebben wij een echt probleem in Duitsland. Uiteraard sluit onze vertegenwoordiger c.q. agent feitelijk de overeenkomsten in Duitsland. Alles andere zou tot administratieve rompslomp leiden. Wat kunnen wij doen om in elk geval voor de toekomst alle problemen uit te sluiten?

Wij zijn geen missionarissen, dus groep a.) kunnen wij niet helpen. Voor b.) en c.) geldt echter het volgende:

In eerste instantie moet de gang van een order goed in kaart worden gebracht. Sluit de vertegenwoordiger c.q. agent in Duitsland feitelijk de overeenkomst, is er sprake van belastingplicht voor het Nederlandse bedrijf in Duitsland (er zijn talloze variaties voor het tot stand komen denkbaar, maar die kunnen wij niet allemaal in de nieuwsbrief behandelen). Tip: als u de details wilt weten, boek n of meerdere cursussen bij de Nederlands Duitse Businessacademie m.b.t. dit onderwerp.

In het kort zijn er twee mogelijkheden:

a).u meldt uw bedrijf in Duitsland aan als vaste inrichting en betaalt belasting in Duitsland of

b). u richt een Duitse GmbH op die als "tussenpersoon" tussen de Duitse afnemer en uw Nederlands bedrijf fungeert. Deze GmbH houdt contact met de Duitse afnemers en bemiddelt de opdrachten. Hiervoor ontvangt de GmbH een redelijke provisie.

De levering en betaling geschieden rechtstreeks tussen de Duitse afnemer en het Nederlandse bedrijf. Er is wel enige transparantie vereist, d.w.z. een agentuurovereenkomst tussen het Nederlandse bedrijf en de GmbH en regelmatige provisiebetalingen.

Wat zijn de voor- en nadelen van deze mogelijkheden?

Bij variant a) betaalt u Duitse vennootschapsbelasting over de algehele winst die u in Duitsland realiseert, maar u heeft niet de administratieve romslomp van een zelfstandig Duits bedrijf.

Bij variant b) betaalt u alleen belasting over de winst die de GmbH uit de betaalde provisie na aftrek van de kosten realiseert.

Het is dus een kosten/baten-afweging die u moet maken, waarbij de kosten voor de oprichting van de GmbH en haar instandhouding natuurlijk moeten worden meegerekend. (oprichting: ca. 3000,- eenmalig; huur (virtuele) kantoorruimte ca. 160,- per maand; maandelijkse Steuerberaterkosten )

Wilt u meer weten: Neemt u dan s.v.p. contact op met dhr. Crmer of dhr. Lutze van ons kantoor. Tel: 0049-2821-7222-0.

De Juridische Nieuwsbrief Duitsland is een initiatief van Anwaltskanzlei Strick (http://www.strick.de) en verschijnt maandelijks.

# Overname of vermenigvuldiging van informatie uit deze nieuwsbrief is uitsluitend toegestaan met vermelding van bron en handhaving van de naar Anwaltskanzlei Strick leidende verwijzingen (http://www.strick.de) in deze informatie.

Anwaltskanzlei Strick
Siemensstrasse 31
47533 Kleve
Duitsland
tel. 0049 2821 72220
fax. 0049 2821 722244
e-mail: kanzlei@strick.de
internet: http://www.strick.de

# Aanmelden via http://www.strick.de/nieuwsbrief .

Deel: ' Belastingplicht in Duitsland dreigt voor vertegenwoordigers '
Lees ook