Gerechtshof ArnhemNieuwe belastinguitspraken van het Gerechtshof Arnhem, vervolg week 36
Bron: Gerechtshof Arnhem

Datum actualiteit: 7-09-2001

00/1673
Inkomstenbelasting.
Inkomsten uit dienstbetrekking worden niet "meegetrokken" in de bron winst uit onderneming.

zie voor uitspraak:
AD3443

00/327
Inkomstenbelasting.
De onderhavige holdingconstructie kan niet met fraus legis worden bestreden nu niet is voldaan aan het zogenoemde put-criterium.

zie voor uitspraak:
AD3444

97/20162
Inkomstenbelasting.
Bij overbrenging van een pand dat ook voor woondoeleinden door particulieren mag worden aangewend, dient de WEV in aanmerking te worden genomen.

zie voor uitspraak:
AD3445

99/3343
Inkomstenbelasting.
Een "eigen rijder" en internationale vrachtwagenchauffeurs in dienstbetrekking werkzaam vormen geen gelijke gevallen.

zie voor uitspraak:
AD3447

00/01040
Vermogensbelasting.
Voor aandelen in beleggingsvennootschappen bestaat geen recht op de ondernemingsvrijstelling.

zie voor uitspraak:
AD3448

00/01041
Inkomstenbelasting.
Uitleg van een vaststellingsovereenkomst.

zie voor uitspraak:
AD3449

00/00133
Vennootschapsbelasting.
Belanghebbende verricht meer activiteiten dan het louter doorsluizen van opleidingsgelden. Zij is mitsdien belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.

zie voor uitspraak:
AD3450

99/01460
Inkomstenbelasting.
Geen bijzonder tarief voor vervroegd uitbetaald salaris.

zie voor uitspraak:
AD3451

99/01459
Vennootschapsbelasting.
Passivering ter zake van een verplichting tot uitbetaling van met overwerk verdiende vakantiedagen niet toegestaan.

zie voor uitspraak:
AD3452

Zoekwoorden:

Deel: ' Belastinguitspraken Gerechtshof Arnhem vervolg week 36 '
Lees ook