Actueel

Nieuwe belastinguitspraken van het Gerechtshof Arnhem in week 38
Bron: Gerechtshof Arnhem

Datum actualiteit: 17-09-2001

99/1637
Onroerendezaakbelastingen.
Een zeer geringe overschrijding van de in de Gemeentewet vervatte tariefsnorm van 120 percent leidt tot een partiële onverbindendheid van de gemeentelijke verordening.

zie voor uitspraak:
AD3532

99/495
Onroerendezaakbelastingen.
Privatisering van een zwembad leidt tot een tussentijdse aanpassing van de vervangingswaarde.

zie voor uitspraak:
AD3534

00/884
Ingezetenenomslag.
Gelijkheidsbeginsel verzet zich tegen hogere aanslag voor belanghebbendes buitendijks gelegen woonruimte.

zie voor uitspraak:
AD3536

99/01358
Inkomstenbelasting.
Nu de onderhavige kapitaalverzekering met lijfrenteclausule niet voor 15 oktober 1990 is afgesloten is daarop het oude - soepele - regime niet van toepassing.

zie voor uitspraak:
AD3537


01/00782
Inkomstenbelasting.
Kosten van levensonderhoud voor thuiswonende en studerende zoon met eigen inkomsten niet aannemelijk.

zie voor uitspraak:
AD3538

99/01605
Leges.
Een heffingsgrondslag op basis van bepaalde technische bedrijfskenmerken leidt tot een onredelijke en willekeurige belastingheffing waarop de wetgever niet het oog kan hebben gehad.

zie voor uitspraak:
AD3539

99/01565
Omzetbelasting.
Door belanghebbende verrichte prestaties typeren zich als volledige verzorgde meerdaagse reizen, die in Nederland niet aan omzetbelasting zijn onderworpen.

zie voor uitspraak:
AD3540

Zoekwoorden:

Deel: ' Belastinguitspraken van het Gerechtshof Arnhem in week 38 '
Lees ook