Belastingverordeningen 2017 niet geldig


Belastingverordening(en) 2017 bij 1 op de 4 overheden niet geldig

NIJMEGEN, 20171206 -- Ruim een kwart (26,9%) van alle Nederlandse gemeenten, provincies en waterschappen maakt één of meer in november en december 2016 vastgestelde (belasting)verordeningen 2017 niet rechtsgeldig bekend. Hierdoor treden deze verordeningen niet in werking en is er geen basis om belastingen te mogen heffen. Eind 2015 was dit nog 35,0%. Dit blijkt uit onderzoek van bestuurskundig onderzoeks- en adviesbureau Daadkracht.

Niet juist bekendgemaakt
Gemeenten, provincies en waterschappen stelden in de maanden november en december 2016 ruim 4.600 verordeningen vast. Het gaat dan in de meeste gevallen om belastingverordeningen. De wet schrijft voor dat decentrale overheden hun verordeningen volgens strenge eisen elektronisch bekendmaken. Pas daarna treden deze in werking. 354 verordeningen zijn niet of niet juist bekendgemaakt. In 2014 is 83,4% van de vastgestelde verordeningen rechtsgeldig bekendgemaakt, in 2015 87,3%. In 2016 stijgt dit verder naar 92,4%. Spiegelbeeld daarvan is dat van de eind 2016 vastgestelde verordeningen 7,6 niet rechtsgeldig is bekendgemaakt.

Gemeenten, provincies en waterschappen die eind 2016 via de (BZK-applicaties) GVOP of DROP bekendmaken, maken 93,8% van hun vastgestelde verordeningen rechtsgeldig bekend (89,5% een jaar eerder). Organisaties die via de eigen website bekendmaken, maken meer dan een derde (35,0%) van de vastgestelde verordeningen niet rechtsgeldig bekend. Een jaar eerder was dat nog meer dan de helft (55,7%).

Gevolgen niet juist bekendmaken
Als gemeenten, provincies en waterschappen de verordeningen niet volgens de eisen uit de wet bekendmaken, treden ze niet in werking. Het is dan niet mogelijk om deze uit te voeren en te handhaven. In meer juridische termen; de verordeningen kennen dan geen rechtsgevolg. Veelal gaat het om verordeningen die de basis leggen voor leges en belastingen. Daadkracht adviseert alert te zijn op het tijdig en correct elektronisch bekendmaken en publiceren van verordeningen én daarbij gebruik te maken van de GVOP of DROP.

Over het onderzoek
Daadkracht heeft medio 2015, 2016 en 2017 online geïnventariseerd welke verordeningen gemeenten, provincies en waterschappen hebben vastgesteld in november en december 2014, 2015 en 2016. Vervolgens heeft Daadkracht van elke vastgestelde verordening onderzocht of de bijbehorende bekendmaking beschikbaar is op officielebekendmakingen.nl of op de eigen website.

Het eerste trendonderzoek is eind 2015 verschenen. Naar aanleiding van dat onderzoek zijn Kamervragen gesteld. Eind 2016 verscheen er zowel een factsheet als een onderzoeksrapport naar aanleiding van het tweede trendonderzoek. In die rapportage gaat Daadkracht uitgebreid in op de onderzoeksmethode die in alle trendonderzoeken is gehanteerd.

Voor de belastingverordeningen 2017 is alleen een factsheet beschikbaar. De verschillende factsheets en de onderzoeksrapportage zijn elektronisch beschikbaar op www.daadkracht.nl/onderzoek.

Dit persbericht is online beschikbaar op

https://www.daadkracht.nl/belastingverordeningen-2017-niet-geldig/

De factsheet van dit derde trendonderzoek, maar ook van de eerdere onderzoeken is beschikbaar op https://www.daadkracht.nl/onderzoek.

Vertegenwoordigers van gemeenten, provincies en waterschappen kunnen op www.daadkracht.nl/onderzoek een gratis rapportage op maat voor de eigen organisatie opvragen.


Deel: ' Belastingverordeningen 2017 niet geldig '
Lees ook