Ministerie van Justitie


https://www.justitie.nl

MIN JUS: Belastingvoordeel bij criminaliteitspreventie

Ivo Hommes
070-370 6126

4184
07 06 02

Belastingvoordeel bij criminaliteitspreventie

Belastingvoordeel kan een bijdrage leveren aan het voorkomen van criminaliteit. Bijvoorbeeld door éénmalig een gedeelte van de Onroerende Zaak Belasting kwijt te schelden als particulieren hun huis degelijk beveiligen tegen woninginbraak. Bedrijven zouden bij het nemen van preventieve maatregelen in aanmerking kunnen komen voor vermindering van de afdracht loonbelasting. Ook het aftrekken van de scholingskosten in het kader van criminaliteitspreventie kan een stimulans zijn. Dat blijkt uit een onderzoek naar het gebruik van fiscale instrumenten om criminaliteitspreventie te bevorderen. Het onderzoek is vandaag door minister Korthals van Justitie verzonden aan de Tweede Kamer. Het volgende kabinet komt met een nader standpunt.

De omvang van criminaliteit blijft zorgen baren. In de vorig jaar verschenen nota Criminaliteitsbeheersing worden forse investeringen aangekondigd in de aanpak van criminaliteit. Veel vermogensmisdrijven kunnen bijvoorbeeld worden voorkomen door het nemen van een pakket van effectieve preventiemaatregelen. Zo daalt het inbraakrisico met 95% als de woning is beveiligd conform het Politie Keurmerk Veilig Wonen. Voor bedrijven is er het Keurmerk Veilig Ondernemen waarin publieke en private partijen samenwerken bij het terugdringen van de veel voorkomende criminaliteit op bedrijventerreinen en winkelcentra. Het ministerie van Justitie stelt dit jaar in totaal 1,8 miljoen euro beschikbaar voor projecten op het terrein van
criminaliteitspreventie.

Het vandaag verschenen onderzoek maakt duidelijk dat fiscale instrumenten of subsidies in de toekomst een bijdrage kunnen leveren aan een bredere toepassing van preventieve maatregelen. Er wordt nader onderzoek verricht naar het effect als de instrumenten ook daadwerkelijk zouden worden ingevoerd. Het is namelijk de vraag of gerichte subsidies meer effect hebben. In het nader onderzoek worden ook de bestuurlijke, juridische, administratieve en financiële consequenties bekeken.


---

07 jun 02 15:38

Deel: ' Belastingvoordeel bij criminaliteitspreventie '
Lees ook