Gemeente Haarlemmermeer* Persberichten


* 22 oktober 1999

... Belastingvoorstellen vastgesteld

De belastingvoorstellen voor 2000 zijn vastgesteld door het college van B&W. De voorstellen worden nog voorgelegd aan de raad en de raadscommissies Middelen en Openbare werken. De totale tariefsverhoging van de OZB komt uit op 10,5 % en bereikt daarmee het normtarief van 15,63. Als gevolg van de inflatiecorrectie worden de tarieven van hondenbelasting, afvalstoffenheffing en het liggeld voor woonschepen verhoogd met 2,25 %.

De raad heeft bij de behandeling van de belastingvoorstellen voor 1999 reeds besloten om het totaaltarief voor woningen in twee stappen te verhogen tot 15,63. Door deze tariefsverhoging van 10,5% heeft de onroerendezaakbelasting het normtarief bereikt. De hondenbelasting wordt hoger als gevolg van de inflatiecorrectie. De kosten voor een eerste hond wordt 115,20, voor de tweede en volgende honden moet 230,40 betaald worden. Kennels betalen voortaan 1.035,60. De inflatiecorrectie heeft voor de afvalstoffenheffing een verhoging van het standaardtarief tot 393,00 tot gevolg. De kosten voor de 80-liter emmer wordt 393,00, de 120-liter emmer stijgt tot 432,00 en de 240-liter emmer tot 546,00. Het liggeld voor woonschepen wordt voor de eerste 15 meter van het schip verhoogd tot 381,00. Voor een schip dat langer is dan 15 meter moet voor iedere extra meter 53,40 worden betaald. Het tarief van het rioolrecht wordt per aansluiting verhoogd tot 190,00. Het extra verbruik boven 250m3 kost per 10m3 7,60. De toeristenbelasting wordt verhoogd van 5% naar 6%. De Zalmsnip zal komend jaar weer worden verstrekt, het beleid rond de kwijtschelding blijft gelijk.
Deze voorstellen hebben instemming van het college van B&W en worden voorgelegd aan de raad en de raadscommissies Middelen en Openbare werken.

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen

Deel: ' Belastingvoorstellen Haarlemmermeer vastgesteld '
Lees ook