CBS Webmagazine

Beleggen rendeert goed

Het beleggen in Nederlandse aandelen was in de jaren negentig een winstgevende aangelegenheid. Vooral in 1993, 1996 en 1997 zijn gemiddelde rendementen behaald van enkele tientallen procenten. Alleen in 1990 werden aandelenbeleggers geconfronteerd met een negatief totaal rendement. Ook 1994 was een matig jaar voor beleggers. Sinds eind 1983 bedraagt het gemiddelde jaarlijkse rendement op een Nederlandse aandelenportefeuille 19%.

Rendement Nederlandse effecten

Beleggingsfondsen

Doorgaans geven beleggingsfondsen een lager rendement dan aandelen. Dat komt onder meer doordat veel fondsen wereldwijd aandelen kopen en de Amsterdamse beurs al jaren bovengemiddeld scoort. Bovendien beleggen fondsen ook in obligaties en die leveren meestal minder op.

In 1999 hebben Nederlandse beleggingsfondsen de markt `verslagen'. De oorzaak hiervan moet gezocht worden in het feit dat tegenwoordig veel beleggingsfondsen zich op geselecteerde deelmarkten richten.

Beurswaarde Nederlandse effecten

Beurswaarde Nederlandse effecten

Sinds 1990 is de beurswaarde van aan de beurs genoteerde aandelen ruim verzevenvoudigd tot 1 532 miljard gulden. Dit is het gevolg van stijgende koersen, emissies van aandelen en de introductie van veel nieuwe ondernemingen.

Ook de beurswaarde van obligaties nam in de jaren negentig fors toe maar toch was deze groei beduidend minder dan die van aandelen. Aanvankelijk was de beurswaarde van obligaties hoger dan die van aandelen, maar sinds 1993 is die situatie omgekeerd.

Eric Rietzschel

Bron: Beleggings Jaarboek 2000

Deel: ' Beleggen in Nederlandse aandelen rendeert goed '
Lees ook