Beleggers presteren beter met academische modellen


Recent onderzoek toont aan dat beleggers die op basis van goede, wetenschappelijk getoetste modellen hun asset allocatie kiezen, in staat zijn om over een langere periode bovengemiddeld te presteren.

Amsterdam, 20120112 -- Veel beleggers weten het al langer: het is niet gemakkelijk om de markt te verslaan. Wanneer het rendement op beleggingsportefeuilles ook nog wordt gecorrigeerd voor de gemaakte kosten, dan blijkt dat de verschillende markten - zowel qua risico als rendement - in veel gevallen beter presteren dan de gemiddelde belegger. Maar recent onderzoek van Research Unlimited toont aan dat beleggers die op basis van goede, wetenschappelijk getoetste modellen hun asset allocatie kiezen, wél in staat zijn om over een langere periode bovengemiddeld te presteren.

Actieve strategien Beleggingsadviseurs en vermogensbeheerders zijn slecht in staat om structureel de markt te verslaan. Zij volgen veelal actieve beleggingsstrategieën, waarvan niet op voorhand duidelijk is hoe deze presteren. Bij combinaties van verschillende strategieën ontbreekt het bovendien in bijna alle gevallen ook aan een duidelijke kwantitatieve onderbouwing. De resultaten van de gecombineerde strategieën zijn niet beschikbaar en daarmee is het onmogelijk om een goede en betrouwbare scenario-analyse maken.

Kwantitatieve onderbouwing vereist De Autoriteit Financiële Markten (AFM) stelt eisen aan zorgvuldig beleggingsadvies en vermogensbeheer. Zo behoren beleggers op voorhand concreet inzicht te krijgen in het risico en het rendementsprofiel van de gevolgde beleggingsstrategie. De strategie moet ook aantoonbaar aansluiten bij het individuele rendementsdoel en de risicobereidheid van de eindbelegger. Research Unlimited heeft een nieuwe applicatie voor Investment Professionals ontwikkeld, het Alpha Platform,  waarmee een oplossing wordt geboden om aan de AFM-richtlijnen te voldoen en waarmee tegelijkertijd toegang wordt geboden tot een grote databank van succesvolle academische beleggingsmodellen.

Wetenschappelijke handelsmodellen onbenut Veel wetenschappelijk onderzoek naar lucratieve handelsmodellen is ongebruikt op de plank blijven liggen of slechts beschikbaar voor een selecte groep beleggers. “Daardoor worden veel beleggingsbeslissingen genomen op basis van subjectieve analyses en zijn deze vaak gebaseerd op vuistregels en aannames, waarvan onduidelijk is of deze goed werken. Het gevolg is teleurstelling en frustratie, omdat verwachtingen voor wat betreft rendement en risico achteraf niet blijken te stroken met de realiteit”, zo zegt Cees Quirijns, Senior Partner van Research Unlimited.

Met het Alpha Platform krijgen beleggers nieuw gereedschap om wetenschappelijk getoetste handelsmodellen te gebruiken en duurzaam extra rendement te genereren bovenop het ‘normale’ rendement van de markt. Naast een groot aantal passieve strategieën ontsluit dit platform academisch getoetste, volledig transparante en robuuste handelsmodellen met een gedegen track record en aantoonbare meerwaarde. Er wordt gebruik gemaakt van strategieën gebaseerd op technische, fundamentele en kwantitatieve analyse.

Direct inzichtelijk resultaat De innovatie van het Alpha Platform ligt in de mogelijkheid om verschillende actieve en passieve strategieën met een eigen weging in één portefeuille samen te voegen en te volgen. Van deze samengestelde portefeuille worden de resultaten en statistieken over de laatste 15 jaar doorlopend berekend. “De toegevoegde waarde van actief beleggen wordt daarmee direct inzichtelijk en praktisch bruikbaar. Dat geeft beleggers vaste grond onder de voeten bij het nemen van hun beslissingen.”, aldus Bob Emanuels, de andere Senior Partner van Research Unlimited. Zo kan onderbouwd en op maat worden aangesloten bij het doelrisicoprofiel van iedere belegger. Vanaf nu kunnen beleggers al deze handelsmodellen gemakkelijk vinden, toepassen en met behulp van dagelijkse signalering actief volgen via het Alpha Platform van Research Unlimited.                  


Deel: ' Beleggers presteren beter met academische modellen '
Lees ook