Gemeente Eindhoven


Ondertekening beleggingsovereenkomst gemeente en ABN AMRO

Op 14 januari jl. ondertekende wethouder H. Scherf en mr. P. Steijven, algemeen regiodirecteur regio Oost-Brabant van ABN AMRO de beleggingsovereenkomst tussen de gemeente en de bank. De bank gaat 100 miljoen gulden beleggen voor de gemeente met de garantie dat de gemeente 3,3 miljoen gulden per jaar uitgekeerd krijgt. Door een deel van de financiële reserve van de gemeente, bedoeld voor onverwachte tegenvallers, te gaan beleggen krijgt de gemeente extra geld om het nieuwe beleid van het gemeentebestuur de komende jaren te realiseren. Met deze extra middelen kan de gemeente investeren in nieuwe voorzieningen in de stad en zijn sommige bezuinigingen voorlopig niet nodig.

© 1999 Gemeente Eindhoven

Deel: ' Beleggingsovereenkomst gemeente Eindhoven en ABN AMRO '
Lees ook