Gemeente Nieuwegein

Beleid kinderopvang geactualiseerd
(22 oktober)

Er is veel beweging in de kinderopvang. Zoveel dat het gemeentelijk beleid van drie jaar geleden alweer toe is aan vernieuwing. De gemeente Nieuwegein heeft hiermee een begin gemaakt door het schrijven van een discussienota. Tijdens een bijeenkomst op woensdag 17 november (vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis) zal deze nota worden getoetst aan de mening van ouders, kinderopvanginstellingen, scholen, sociaal-cultureel werk en de plaatselijke politiek. Tijdens deze bijeenkomst komen de volgende vragen aan de orde:
-Hoe moet de uitbreiding van het aantal kindplaatsen eruit gaan zien?
-Hoe kan de kinderopvang in de toekomst voldoen aan de behoeften van ouders én kinderen?

-Hoe gaat de gemeente de kinderopvang subsidiëren? De discussienota wordt verspreid onder alle belanghebbenden. Belangstellenden die de nota niet hebben ontvangen, kunnen de nota ophalen in het gemeentehuis, aan de Raadstede1. Bel hiervoor met Peter Vlugt van de afdeling Communicatie, tel. 607 14 43.

Deel: ' Beleid kinderopvang Nieuwegein geactualiseerd '
Lees ook