Gemeente Amerongen

Beleid inzake tijdelijke publicatie- en reclameborden

Burgemeester en wethouders van amerongen hebben op 7 augustus 2001 beleid vastgesteld inzake het plaatsen van tijdelijke publicatie- en reclameborden aan lichtmasten.

Voornoemd beleid ligt gedurende drie maanden ter inzage op het gemeentehuis, de cluster grondgebiedzaken en kan door een ieder ingezien worden tijdens openingsuren, van 09.00 tot 12.00 uur of op afspraak buiten openingsuren.

Zoekwoorden:

Deel: ' Beleid tijdelijke publicatie- en reclameborden in Amerongen '
Lees ook