Provincie Friesland

Kennisgevingen

Bekendmaking BeleidsBegroting 2000 aangeboden aan Provinciale Staten

Gedeputeerde Staten van Fryslân maken bekend dat de

BeleidsBegroting 2000

van de provincie, aan Provinciale Staten aangeboden is. Deze begroting is bij het Informatiecentrum verkrijgbaar tegen betaling van 26,50. Adres: Tweebaksmarkt 64 in Leeuwarden. Telefoon: 058 292 55 24

Deel: ' BeleidsBegroting 2000 naar Provinciale Staten Friesland '
Lees ook