Gemeente Den Haag


3 maart 1999

Beleidsconferentie Vitale en Ongedeelde Steden

Naar een samenhang tussen stedelijke herstructurering van de woningmarkt en economische ontwikkeling is de titel van een beleidsconferentie op vrijdag 16 april in het Kurhaus in Den Haag.

Rokende fabrieksschoorstenen zijn zeldzaam geworden in de stedelijke gebieden. Ze hebben plaats gemaakt voor kantoortorens en bedrijfsverzamelgebouwen. Fabrieksarbeid is vervangen door werk in de persoonlijke dienstverlening en de informatietecnologie. De dynamiek van de stad is niet alleen af te lezen aan een gewijzigde arbeidsmarkt, maar ook uit veranderingen in de bebouwde omgeving en in demografische veranderingen. In veel steden heeft een selectieve in- en uitstroom van bewoners plaats gevonden, waardoor niet alleen het aanbod op de stedelijke arbeidsmarkt in kwalitatieve zin is veranderd, maar ook de woningmarkt een transformatie heeft ondergaan. Deze structurele ontwikkelingen leiden in veel gevallen tot onevenwichtigheden, zogenaamde þmis matchesþop de arbeids- en woningmarkt. Over deze mis matches organiseert de gemeente Den Haag de studiedag "Vitale en ongedeelde steden".

Voorafgaand aan de conferentie wordt er een internationale workshop georganiseerd voor wetenschappers uit diverse steden over hetzelfde onderwerp. Tijdens de beleidsconferentie zal prof.dr. J. Mollenkopf van de Universiteit van New York hiervan verslag doen. Wethouder Peter Noordanus van Ruimtelijke Ordening Stadsvernieuwing en Volkshuisvesting opent de conferentie. Staatssecretaris J.W. Remkes van VROM zal spreken over het Grote Stedenbeleid en de aansluiting tussen arbeidsmarkt en woningmarkt.

Dagvoorzitter van de conferentie is prof. dr. P Hooimeijer

Deel: ' Beleidsconferentie Vitale en Ongedeelde Steden '
Lees ook