Hurkmans, een jaar bisschop

De beleidscontouren van bisschop Hurkmans worden steeds duidelijker. Dat valt op te maken uit maatregelen die hij neemt en aan zijn meer terughoudende opstelling als bestuurder van het bisdom 's-Hertogenbosch.

Toon Hurkmans is een adept van zijn voorganger bisschop Jan ter Schure aan wie hij indertijd zijn benoeming tot directeur van het St.Janscentrum, de priesteropleiding van het bisdom Den Bosch heeft te danken.  Dat maakt wellicht dat Hurkmans nog terughoudend en tactvol optreedt daarmee respect tonend voor Ter Schure.

Maar de signalen geven blijk van enige vooruitstrevendheid: maatregelen tegen priesters die te polariserend optreden, meer betekenis geven aan het pastoraal werk {de basiskerk met zijn pastores en vrijwlligers die door Ter Schure werden miskend}. Dat laatste  wil hij onder meer bereiken door het opheffen van de dekenaten. Recent heeft Hurkmans  nauwere banden aangehaald  met de Tilburgse Faculteit voor Theologie. Van achter de schermen blijkt dat het kenmerkende toezicht {censuur zoals op het bisdomblad} niet meer  aanwezig is.

Heel duidelijk was Hurkmans in zijn benoeming van de nieuwe rector van het St.Janscentrum, de 34-jarige Jeroen van Miltenbrug. Deze afgestudeerde van het St.Janscentrum toont zich niet alleen een goedlachse priester, hij is inspirerend. door bijvoorbeeld zijn niet veroordelende houding naar samenwonenden en homofielen. Dat  is een welkome teneur die lang niet is gehoord in het Bossche bisdom.

De vorig jaar juni tot bisschop gewijde Hurkmans breekt met de lijn Ter Schure en kiest voor die van mgr. Wim Bekkers {1960-1966}. Dat betekent terug naar de basis en respect voor de eigen verantwoordelijkheid van de gelovige zonder de boodschap van Christus uit het oog te verliezen.

Den Bosch, 30 juni 1999. paul kriele, tel. 073 6910020 e-mail : kriele.engel@wxs.nl

Zoekwoorden:

Deel: ' Beleidscontouren bisschop Hurkmans steeds duidelijker '
Lees ook