Beleidskaders biomassa: hoogste rendement met warmtekrachtkoppeling


Seminar beleidskaders bij biowkk

BODEGRAVEN, 20090415 -- Met de introductie van een warmtebonus in de SDE voor duurzame elektriciteit uit biomassa stuurt het ministerie van EZ voortaan op maximale benutting van bio-energie. De projectgroep biomassa & wkk houdt op 7 mei in de Thermo Staete te Bodegraven een bijeenkomst voor bedrijfsleven en gemeentes over het overheidsbeleid rondom energie uit biomassa. Naast de SDE worden de warmtewet, regelgeving rond certificering van biomassa, mestcovergisting, emissies en fiscale regelingen voor biowkk (biomassa warmtekrachtkoppeling) behandeld.

De steunregeling voor duurzame energie SDE geeft vanaf dit jaar een sterke stimulans voor het gebruik van de warmte, die vrijkomt bij opwekking van duurzame elektriciteit uit biogas van mestvergisters en van GFT, uit hout en andere vaste biomassa en ook uit vloeibare organische reststromen. De spelregels voor de warmtebonus worden op 7 mei toegelicht door Jan Bouke Agterhuis van SenterNovem. Vanuit SenterNovem worden ook stand van zaken bij biomassa en fiscale regelingen en subsidies toegelicht.
Warmtelevering aan derden is een belangrijk punt bij de warmtebonus, want gebruik voor drogen van hout, mest, etc. vallen niet onder de bonus. de mogelijke consequenties van de warmtewet worden behandeld door Teus van Eck van de stichting Warmtenetwerk.
Bij het beleid voor biowkk spelen ook regelgeving t.a.v. emissies en herkomst van de biomassa een rol. Deze aspecten worden op het seminar op 7 mei ook behandeld door specialisten van NEN, AIV en LNV. Een ingenieur van de Nederlandse fabrikant van houtketels Kara geeft een presentatie over emissies en rookgasreiniging bij stoken van hout.
De projectgroep biomassa & wkk telt meer dan 70 deelnemende organisaties, waaronder energiebedrijven, ingenieursbureaus, hogescholen, ECN, SenterNovem en het Klimaatverbond Nederland. De bijeenkomst wordt gehouden bij een van de deelnemers, DWA installatie- en energieadvies te Bodegraven.
Programma en inschrijfformulier zijn te vinden op de websiste van de projectgroep www.biowkk.nl


Deel: ' Beleidskaders biomassa hoogste rendement met warmtekrachtkoppeling '
Lees ook