Millennium Platform

Ministerie VenW publiceert Beleidslijn scheepvaart

Tussen 31 december 1999, 10.00 uur en 1 januari 2000, 14.00 uur mag op het rijksvaarwegennet alleen gevaren worden door schepen die millenniumgereed zijn en door schepen die zich aan de regelgeving houden en tevens de beleidslijn eerbiedigen.
Dat is de kern van de Beleidslijn scheepvaart die door het ministerie van Verkeer en Waterstaat uit uitgebracht. Op de site van het ministerie vindt u een samenvatting en de volledige tekst van de beleidslijn.

Deel: ' Beleidslijn scheepvaart tijdens millenniumwisseling '
Lees ook