Gemeente Den Helder

De gemeente als Bank?

betreft:
week: week 51

De gemeenteraad heeft op in de raadsvergadering van 6 december 1999 de beleidsnota "De Gemeente als Bank?" vastgesteld.

In deze beleidsnota is vastgelegd in welke gevallen door de gemeente gesubsidieerde instellingen in aanmerking zouden kunnen komen voor een lening van de gemeente en in welke gevallen gesubsidieerde instellingen zich tot een andere kredietverstrekker dienen te wenden.

Ook is vastgelegd onder welke voorwaarden de gemeente zich garant zou kunnen stellen voor de betaling van rente en aflossing door de gesubsidieerde instelling, indien deze bij een andere kredietverstrekker dan de gemeente een lening afsluit.

Een exemplaar van de beleidsnota ligt tot 16 januari 2000 ter inzage bij het Centraal Informatie Punt (CIP) in het stadhuis, Drs. F. Bijlweg 20 te Den Helder. Tegen vergoeding van de kosten zijn ook kopieën van de nota verkrijgbaar.

_________________________________________________________________

laaste verandering: december 24, 1999

Zoekwoorden:

Deel: ' Beleidsnota gemeente Den Helder 'De Gemeente als Bank?' '
Lees ook