Gemeente Rotterdam

Beleidsplan nationaal Onderwijsmuseum goedgekeurd

(25-09) Het College van B. en W. stemt in met het beleidsplan dat het bestuur van het Nationale Onderwijsmuseum heeft opgesteld voor de toekomstige ontwikkeling van het museum.
In oktober 2000 hebben gemeente en ministerie een intentieverklaring ondertekend om het huidige Schoolmuseum te ontwikkelen tot een volwaardig Nationaal Onderwijsmuseum. Afgesproken was dat een beleidsplan gemaakt zou worden met een stappenplan voor de komende jaren. Het beleidsplan geeft aan hoe het museum vanuit de huidige positie wil toe groeien naar een volwaardig museum met drie belangrijke taken:

* het verzorgen van museale presentaties,
* het verzorgen van informatie van facilitaire diensten (kenniscentrum),

* het bieden van een platform voor gedachtewisseling en debat. Om de ambities te kunnen verwezenlijken is een accommodatie nodig van ca. 6700 m2. Voorstellen voor huisvesting van het museum moeten nog verder worden uitgewerkt. Uiterlijk februari 2002 zal dit aan de gemeente worden voorgelegd. Naar verwachting zal het Nationaal Onderwijsmuseum rond 2010 gereed kunnen zijn. Rotterdam levert structureel een bijdrage aan het museum van fl. 1,8 mln. ( 0,82) via de begroting van de Dienst Stedelijk Onderwijs. Overige uitgaven vallen onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van OC&W.

Deel: ' Beleidsplan nationaal Onderwijsmuseum Rotterdam goedgekeurd '
Lees ook