Bureau Drechtsteden


Persbericht

Beleidsprogramma Ruimtelijke Ontwikkeling gereed: Wonen en leefomgeving moet doorslag geven in ruimtelijke planning

Voortkomend uit de actiepunten die in de Perspectiefnota 2002-2006 Drechtsteden staan genoemd, heeft de Bestuurlijke Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling Drechtsteden een beleidsprogramma voor de periode 2003-2006 opgesteld.

De belangrijkste prioriteit op dit gebied is de herijking van de ruimtelijke visie op basis van actuele ontwikkelingen bij het Rijk en Provincie. Een heldere visie is van belang voor de positionering van de Drechtsteden in het provinciale en nationale beleid. De Structuurvisie 2030 is nog steeds actueel, maar er moeten scherpere prioriteiten worden geformuleerd.

Eén van die prioriteiten is het definiëren van de gewenste identiteit van de Drechtsteden, zo staat in het voorstel van de Bestuurlijke Commissie. Het uitgangspunt is dat wanneer er een keuze gemaakt moet worden tussen verschillende ruimteclaims, de woonkwaliteit de doorslag moet geven. Als de Drechtsteden zich ontwikkelen tot een regio met een goed woonklimaat en dat ook weten uit te dragen, levert dat een impuls voor de regionale economie. De voorwaarde om de komende jaren deze ambitie waar te maken, is het daadwerkelijk realiseren van een gevarieerd aanbod van verschillende woningtypen en het neerzetten van de Drechtsteden als regio waar niet alleen hard wordt gewerkt, maar waar het ook goed wonen is.

De besluitvorming over het beleidsprogramma staat geagendeerd voor de Bestuurlijke Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling op 13 februari a.s. en voor de vergadering van het Drechtstedenbestuur van 17 april 2003.

Zoekwoorden:

Deel: ' Beleidsprogramma Ruimtelijke Ontwikkeling Drechtsteden gereed '
Lees ook