Gemeente Ede

Beleidsregel 'personeel in de kinderopvang'

In de CAO Kinderopvang is met ingang van 2001 de mogelijkheid geschapen om BBL-leerlingen formatief in dienst te nemen. De Verordening kwaliteitsregels kinderopvang gemeente Ede december 1996 verstaat onder functionaris 'een in een kindercentrum werkzame persoon die werkzaamheden verricht, opgenomen in de voor kinderopvang geldende CAO en die over de voor die werkzaamheden benodigde opleiding beschikt' (artikel 1g).
Daaronder verstaat de gemeente Ede ook de in een kindercentrum werkzame persoon, die aan de BBL-opleiding voor groepsleidster deelneemt, met inachtneming van het hierover in de CAO Kinderopvang bepaalde.

---

Ede, 26 september 2001

Zoekwoorden:

Deel: ' Beleidsregel 'personeel in de kinderopvang' in gemeente Ede '
Lees ook