Gemeente Houten


Beleidsregel subsidiering Buurtfestiviteiten in Houten 06/07/99

Doel
Het bevorderen van de sociale samenleving in Houten door subsidiering van buurtfeesten in Houten.

Bedrag
Per buurtfestiviteit kan de gemeente een bedrag van f 500,-- beschikbaar stellen, ongeacht het aantal buurtbewoners per buurt. Per buurt kan de gemeente op jaarbasis meerdere subsidies toekennen,mits deze subsidie bestemd is voor een deel of doelgroep van de buurt waar zij dat jaar nog geen subsidie aan toegekend heeft.

Beschikbaar budget
In totaal heeft de gemeente een bedrag van f 10.000, op jaarbasis beschikbaar voor subsidiering van buurtfeesten. Voor de toewijzing van de bedragen zal de gemeente gaan handelen volgens het principe 'die het eerst komt, die het eerst maalt'. Wanneer het bedrag bijvoorbeeld halverwege het jaar al volledig gebruikt is, zal de gemeente de rest van het jaar geen buurtfeesten meer subsidiëren. Dit betekent dat er in het jaar 2000 pas weer nieuwe aanvragen in behandeling genomen worden.

Procedure
Belangrijk!
Voordat de festiviteiten plaatsvinden moet het bedrag van f 500,-- via het aanvraagformulier 'subsidiering buurtfestiviteiten in Houten" aangevraagd worden. U kunt het formulier aanvragen bij de afdeling Welzijn, deze afdeling neemt uw aanvraag ook in behandeling. Controle vindt op ad-hoc-basis plaats.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw A. de Gier, telefoon 030 - 6392629.

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998 - 1999 Vragen, opmerkingen, suggesties? info@houten.com

Deel: ' Beleidsregel subsidiering Buurtfestiviteiten in Houten '
Lees ook