Gemeente Hoogezand-Sappemeer

persberichten

(terug)

Hoogezand, 25 september 2001 Persbericht 64/2001

Beleidsverslag 2000: Sociale Zaken sluit vruchtbaar jaar af

De gemeente Hoogezand-Sappemeer voert een actief sociaal beleid dat zijn vruchten inmiddels afwerpt, zo blijkt uit het beleidsverslag van het afgelopen jaar. Tijdens de commissievergadering van aanstaande donderdag zal het beleidsverslag uitgebreid aan de orde komen. In dit persbericht geven we alvast de belangrijkste conclusies.

Minder uitkeringsgerechtigden

Het aantal uitkeringsgerechtigden is gedaald. In december 1999 bedroeg het aantal uitkeringsgerechtigden nog 1.224; in december 2000 telde het cliëntenbestand van Sociale Zaken 1.066 uitkeringsgerechtigden. De verstrekking van een uitkering verliep sneller. Binnen 21 dagen na een aanvraag om uitkering kan de bijstandsgerechtigde over zijn uitkering beschikken, 19 dagen eerder dan wettelijk is voorgeschreven.

Net als vorig jaar zijn er weer goede resultaten geboekt op het gebied van uitstromers, mensen die met behulp van inspanningen van Kliq/arbeidsbureau een baan hebben gevonden. In 2000 telde de gemeente Hoogezand-Sappemeer 156 uitstromers met een dienstverband van tenminste 15 uur per week. Stichting Baanvak wist voor 111 mensen een nieuwe dienstbetrekkingen af te sluiten.

Ook zijn er afspraken gemaakt met uitzendbureaus om meer mensen aan een baan te helpen.

Speerpunten

Relatief veel arbeidsgehandicapten bleken vorig jaar (nog) niet in staat te zijn om te gaan werken.

De integratie van gehandicapten op de arbeidsmarkt zal dus een punt van aandacht blijven.

Ook het zogeheten niet-gebruik van voorzieningen blijft een punt van aandacht. Mensen met een laag inkomen moeten de weg naar allerlei vergoedingsregelingen makkelijk(er) weten te vinden.

Tot slot zal ook cliëntenparticipatie een belangrijk speerpunt vormen. Het zogeheten Platform Sociaal Beleid speelt daar een belangrijke rol in. Het platform denkt mee, praat mee en adviseert Sociale zaken bij de beleidsontwikkeling en de uitvoering. Behalve allerlei maatschappelijke organisaties, zoals vakbonden, de Ouderenbond en de Gehandicaptenraad, zijn ook cliënten zelf in het platform vertegenwoordigd, zoals bijvoorbeeld cliënten van de sociale dienst. Sociale Zaken vindt het belangrijk dat dit aantal wordt verhoogd. Op korte termijn volgt hier een voorstel over.


Zoekwoorden:

Deel: ' Beleidsverslag Hoogezand-Sappemeer 2000 '
Lees ook