Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
DL. 2001/4319
datum
09-10-2001

onderwerp
Beleidsvoornemen Dierenwelzijn
TRC 2001/10051 doorkiesnummer

bijlagen
1

Geachte Voorzitter,

Hierbij bied ik u aan het beleidsvoornemen Dierenwelzijn, getiteld 'Houden van dieren'. Dit beleidsvoornemen zal onderwerp van gesprek zijn met relevante organisaties. Ik streef ernaar u begin 2002 het beleidsbesluit Dierenwelzijn te doen toekomen.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

mr. L.J. Brinkhorst

Bijlage:
Beleidsvoornemen dierenwelzijn (PDF-formaat, 197 Kb)

ZIE HET ORIGINELE BERICHT VOOR OPHALEN VAN PDF-BESTANDEN

Reageren

---

Deel: ' Beleidsvoornemen Dierenwelzijn aan geboden aan parlement '
Lees ook