Gemeente Stadskanaal

Keywords: Stadskanaal, Onstwedde, Mussel, Musselkanaal, Alteveer, gemeente, Westerwolde, Groningen, Netherlands, Holland, Dutch

vervolg: Cultuur in Kanalen

Een aantal belangrijke nieuwe beleidsvoornemens, waarmee de gemeente Stadskanaal zich profileert zijn:

* Ondersteuning van de jeugdtheaterschool
* Extra middelen voor popmuziek, ten behoeve van het Pagepopfestival en de organisatie van een roulerend poppodium
* Restauratie en aanvulling van de gemeentelijke kunstcollectie, waardoor de gemeentelijke kunstuitleen kan blijven voortbestaan
* Het instellen van een Cultuur Federatie die zich concentreert op de uitvoering van regionale cultuurplannen

* De organisatie van culturele festivals en overige culturele activiteiten.

* Uitbreiding van het Fonds Onderhoud Kunstwerken voor het behoud van de gemeentelijke monumentale kunstwerken en samenwerking met het bedrijfsleven om gelden te verwerven waarmee "iets extra's" voor de inwoners van de gemeente Stadskanaal kan worden gedaan.

Zo worden de komende vier jaar de jaarlijkse kunstuitleenavonden van de gemeente ondersteund door de Rabo Bank. Alle inwoners en instellingen in Stadskanaal kunnen op deze avond hun voorkeur uitspreken voor een kunstwerk uit de gemeentelijke kunstcollectie.

Middels een lotingsysteem worden de werken aan de belangstellenden toegewezen, die het kunstwerk een jaarlang gratis kunnen lenen.

Belangrijke projecten die in de komende vier jaar moeten worden onderzocht en eventueel worden uitgevoerd zijn:
* De verbouw van de bibliotheek in Stadskanaal
* De verzelfstandiging van creativiteitscentrum De Pauw
* De realisering van het streekarchief

* De verzelfstandiging van de muziekschool

Van 6 januari tot 10 februari kunt u reageren op de nota Cultuur in Kanalen. De nota ligt ter inzage op de afdeling OCSW, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal.

In april zal de bijzonder vormgegeven cultuurnota op opvallende wijze worden gepresenteerd.

© Gemeente Stadskanaal

Deel: ' Beleidsvoornemens Gemeente Stadskanaal in Cultuurnota '
Lees ook