Ministerie van Algemene Zaken

Afdeling Communicatiebeleid Aan de voorzitter van de Tweede Kamer Postadres der Staten-Generaal Postbus 20009 Plein 2 2500 EA Den Haag 2511 CR Den Haag Bezoekadres
Binnenhof 19, Den Haag

Datum Kenmerk Onderwerp 21 maart 2003 03M452727 Belevingsmonitor Irak meting week 11 Hierbij treft u de uitkomsten aan van de tweede meting in het kader van de Monitor Veiligheidsbeleving Irak. De meting strekte zich uit over de periode van woensdag 12 maart tot en met maandag 17 maart. De metingen vinden standaard plaats op woensdag, donderdag en maandag. De algemene conclusie is dat de onrust onder de Nederlandse bevolking niet is toegenomen ten opzichte van de week daarvoor. Het vertrouwen in de informatievoorziening en de veiligheidsmaatregelen van de overheid vertoont een licht stijgende tendens. Hoewel de onrust niet toeneemt, houdt overigens wel 62% van de ondervraagden rekening met aanslagen als gevolg van een conflictsituatie in Irak.
De vice-Minister-President J.W. Remkes

Zoekwoorden:

Deel: ' Belevingsmonitor Irak meting week 11 '
Lees ook